Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Hậu Giang

Mã huyện Hậu Giang

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Hậu Giang. Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Tỉnh Hậu Giang: Mã 64

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện Tên Quận Huyện Mã trường Tên trường Khu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_64 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_64 KV3

Thành phố Vị Thanh: Mã 01

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
002 THPT Vị Thanh Phường III thành phố Vị Thanh KV1
042 TC nghề tỉnh Hậu Giang Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu Giang KV1
001 Sở GD và ĐT Hậu Giang Sở GD và ĐT Hậu Giang KV2
039 THPT chuyên Vị Thanh Phường I thành phố Vị Thanh KV1
018 Phòng Giáo dục thành phố Vị Thanh Phường III Thành phố Vị Thanh KV1
229 TT GDTX tỉnh Hậu Giang Phường I thành phố Vị Thanh KV1
028 THPT Chiêm Thành Tấn Phường VII thành phố Vị Thanh KV1
029 TT GDTX thành phố Vị Thanh Phường III thành phố Vị Thanh KV1

Huyện Vị Thủy: Mã 02

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
019 Phòng Giáo dục H. Vị Thủy TT Nàng Mau H. Vị Thủy KV2NT
230 TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ KV2NT
027 THPT Lê Hồng Phong Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ KV2NT
004 THPT Vị Thủy TT Nàng Mau H. Vị Thủy KV2NT
046 THPT Vĩnh Tường Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ KV2NT
030 TT GDTX H. Vị Thuỷ TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ KV2NT

Huyện Long Mỹ: Mã 03

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
247 TT GDNN-GDTX H. Long Mỹ ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ KV2NT
020 Phòng Giáo dục H. Long Mỹ xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ KV2NT
006 THPT Tây Đô Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ KV1
005 THPT Long Mỹ (huyện LM) TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ KV2NT
031 TT GDTX Long Mỹ TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ KV2NT
026 THPT Tân Phú (huyện LM) Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ KV2NT
025 Phổ thông Dân tộc nội trú (huyện LM) xã Long Bình, huyện Long Mỹ KV2NT, DTNT
037 THPT Lương Tâm Xã Lương Tâm H. Long Mỹ KV1

Huyện Phụng Hiệp: Mã 04

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
017 THPT Tân Long Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp KV2NT
021 Phòng Giáo dục H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp KV2NT
036 THPT Hòa An Xã Hòa An H. Phụng Hiệp KV1
032 TT GDTX H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp KV2NT
009 THPT Lương Thế Vinh TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp KV2NT
010 THPT Cây Dương TT Cây Dương H. Phụng Hiệp KV2NT
232 TT GDNN-GDTX H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp KV2NT

Huyện Châu Thành: Mã 05

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
045 CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG KV2NT
022 Phòng Giáo dục H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành KV2NT
033 TT GDTX H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành KV2NT
038 THPT Phú Hữu Xã Phú Hữu H. Châu Thành KV2NT
012 THPT Ngã Sáu TT Ngã Sáu H. Châu Thành KV2NT
233 TT GDNN-GDTX H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành KV2NT

Huyện Châu Thành A: Mã 06

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
013 THPT Tầm Vu Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A KV2NT
234 TT GDNN-GDTX H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A KV2NT
023 Phòng Giáo dục H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A KV2NT
014 THPT Cái Tắc Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A KV1
034 TT GDTX H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A KV2NT
041 THPT Trường Long Tây Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A KV2NT
015 THPT Châu Thành A TT Một Ngàn H. Châu Thành A KV2NT

Thị xã Ngã Bảy: Mã 07

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
024 Phòng Giáo dục Thị xã Ngã Bảy Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy KV1
035 TT GDTX thị xã Ngã Bảy Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy KV2
043 TC nghề Ngã Bảy Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành KV2
011 THPT Nguyễn Minh Quang Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy KV2
040 THPT Lê Quý Đôn Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy KV2

Thị xã Long Mỹ: Mã 08

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
125 Phổ thông Dân tộc nội trú Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ KV2, DTNT
126 THPT Tân Phú Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ KV2
231 TT GDNN-GDTX tx Long Mỹ Phường Thuận An thị xã Long Mỹ KV2
047 Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ (huyện LM) Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ KV2NT
105 THPT Long Mỹ Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ KV2
131 TT GDTX Long Mỹ Phường Thuận An thị xã Long Mỹ KV2
147 Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ KV2
Đánh giá bài viết
1 998
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mã trường THPT Xem thêm