Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Cao Bằng

Mã huyện Cao Bằng

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Cao Bằng. Nội dung tài liệu đã được VnDoc tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Tỉnh Cao Bằng: Mã 06

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện Tên Quận Huyện Mã trường Tên trường Khu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_06 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_06 KV3

Thành Phố Cao Bằng: Mã 01

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
059 TC nghề Cao Bằng P. Sông Hiến, TP Cao Bẳng, Cao Bằng KV1
002 THPT DTNT tỉnh Cao Bằng Km4, P. Đề Thám, Thành phố Cao Bằng KV1, DTNT
028 THPT Cao Bình Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng KV1
000 Sở GD&ĐT Cao Bằng 035, Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng KV1
044 THPT Bế Văn Đàn Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng KV1
004 THPT Chuyên Cao Bằng Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng KV1
058 TTGDTX Tỉnh Km 4 Đề Thám, TP Cao Bằng KV1
006 TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng KV1
003 THPT Thành phố Cao Bằng Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng KV1
005 TT GDNN-GDTX Thành phố Cao Bằng Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng KV1

Huyện Bảo Lạc: Mã 02

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
056 TT GDNN-GDTX Bảo Lạc TTr Bảo Lạc, Cao Bằng KV1
055 THPT Bản Ngà Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng KV1
008 THPT Bảo Lạc TT Bảo Lạc, Cao Bằng KV1

Huyện Thông Nông: Mã 03

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
053 TT GDNN-GDTX Thông Nông TTr Thông Nông, Cao Bằng KV1
010 THPT Thông Nông TTr Thông Nông, Cao Bằng KV1

Huyện Hà Quảng: Mã 04

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
054 THPT Lục Khu Xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng KV1
047 TT GDNN-GDTX Hà Quảng TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng KV1
013 THPT Nà Giàng Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng KV1
012 THPT Hà Quảng TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng KV1

Huyện Trà Lĩnh: Mã 05

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
016 THPT Quang Trung Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng KV1
015 THPT Trà Lĩnh TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng KV1
046 TT GDNN-GDTX Trà Lĩnh TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng KV1

Huyện Trùng Khánh: Mã 06

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
018 THPT Trùng Khánh TTr Trùng Khánh, Cao Bằng KV1
020 THPT Thông Huề Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng KV1
019 THPT Pò Tấu Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng KV1
021 TT GDNN-GDTX Trùng Khánh TTr. Trùng Khánh, Cao Bằng KV1

Huyện Nguyên Bình: Mã 07

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
052 TT GDNN-GDTX Nguyên Bình TTr Nguyên Bình, Cao Bằng KV1
024 THPT Tinh Túc Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng KV1
023 THPT Nguyên Bình TT Nguyên Bình, Cao Bằng KV1
025 THPT Nà Bao Xã Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng KV1

Huyện Hoà An: Mã 08

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
027 THPT Hoà An TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng KV1
029 TT GDNN-GDTX Hoà An TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng KV1

Huyện Quảng Uyên: Mã 09

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
031 THPT Quảng Uyên TTr Quảng Uyên, Cao Bằng KV1
032 THPT Đống Đa Xã Ngọc Động, Quảng Uyên KV1
033 TT GDNN-GDTX Quảng Uyên TTr Quảng Uyên, Cao Bằng KV1

Huyện Thạch An: Mã 10

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
036 THPT Canh Tân Xã Canh Tân, Thạch An, Cao Bằng KV1
035 THPT Thạch An TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng KV1
048 TT GDNN-GDTX Thạch An TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng KV1

Huyện Hạ Lang: Mã 11

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
051 TT GDNN-GDTX Hạ Lang TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng KV1
039 THPT Bằng Ca Xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng KV1
038 THPT Hạ Lang TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng KV1

Huyện Bảo Lâm: Mã 12

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
057 THPT Lý Bôn Xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng KV1
041 THPT Bảo Lâm TTr Pác Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng KV1
050 TT GDNN-GDTX Bảo Lâm TTr Pác Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng KV1

Huyện Phục Hoà: Mã 13

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
043 THPT Phục Hoà TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng KV1
045 THPT Cách Linh Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng KV1
049 TT GDNN-GDTX Phục Hoà TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng KV1
Đánh giá bài viết
1 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mã trường THPT Xem thêm