Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Bắc Kạn

Mã huyện Bắc Kạn

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Bắc Kạn. Nội dung tài liệu đã được VnDoc tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Tỉnh Bắc Kạn: Mã 11

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện Tên Quận Huyện Mã trường Tên trường Khu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_11 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_11 KV3

Thành Phố Bắc Kạn: Mã 01

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
021 TT GDTX tỉnh Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
022 THPT Dân lập Hùng Vương Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
019 THPT Chuyên Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
034 CĐ Nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
014 Trường PT DTNT tỉnh Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1, DTNT
027 TC nghề Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
009 THPT Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1
025 TT Kỹ thuật TH-HN Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Chợ Đồn: Mã 02

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
024 THPT Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1
035 TT GDNN-GDTX H. Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1
030 TT GDTX-DN H. Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1
010 THPT Chợ Đồn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Bạch Thông: Mã 03

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
033 TT GDTX H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn KV1
036 TT GDNN-GDTX H. Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn KV1
017 THPT Phủ Thông Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Na Rì: Mã 04

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
012 THPT Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn KV1
037 TT GDNN-GDTX H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn KV1
031 TT GDTX H. Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Ngân Sơn: Mã 05

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
028 TT GDTX H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1
015 THCS&THPT Nà Phặc Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1
013 THPT Ngân Sơn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1
038 TT GDNN-GDTX H. Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Ba Bể: Mã 06

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
018 THPT Ba Bể Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1
039 TT GDNN-GDTX H. Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1
023 THPT Quảng Khê Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1
026 TT GDTX H. Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Chợ Mới: Mã 07

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
020 THPT Yên Hân Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1
032 TT GDTX H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1
040 TT GDNN-GDTX H. Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1
011 THPT Chợ Mới Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn KV1

Huyện Pác Nặm: Mã 08

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
041 TT GDNN-GDTX H. Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn KV1
029 TT GDTX H. Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn KV1
016 THPT Bộc Bố Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn KV1
Đánh giá bài viết
1 478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mã trường THPT Xem thêm