Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Cho hàm số
( )
y f x=
có đạo hàm trên và hàm số
( )
y f x
=
có đồ thị như hình bên
Tìm số điểm cực trị của hàm số
( )
y f x=
A.
3
. B.
4
. C.
2
. D.
.
Câu 2. Biết trong mặt phẳng
Oxy
, số phức
z
có điểm biểu diễn là
( )
1; 2M
. Tìm
z
.
A.
2zi=
. B.
12zi=−
. C.
12zi=+
. D.
2zi= +
.
Câu 3. Cho hình nón chiều cao bằng
1
độ dài đường sinh bằng
2
. Tính bán kính đáy của hình n
này
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
2
.
Câu 4. Đồ thị hàm số
22
1
x
y
x
=
+
có tiệm cận ngang là
A.
1x =−
. B.
2y =−
. C.
1x =
. D.
2y =
.
Câu 5. Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2 và cạnh bên bằng 3.
A.
18
. B.
4
. C.
12
. D.
6
.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
: 2 2 1 0P x y z + =
. Điểm nào dưới dây thuộc
( )
P
?
A.
( )
1;1;1A
. B.
( )
0;1;2B
. C.
( )
1;1;0C
. D.
( )
0;1;1D
.
Câu 7. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
( )
: 27 0P ax by cz+ + =
qua hai điểm
( )
3;2;1A
( )
3;5;2B
và vuông góc với mặt phẳng
( )
:3 4 0Q x y z+ + + =
. Tính tổng
S a b c= + +
.
A.
2S =−
. B.
4S =−
. C.
12S =−
. D.
2S =
.
Câu 8. Tìm tập nghiệm của bất phương trình:
( )
2
log 2 1x−
.
A.
)
0;+
. B.
0;2
. C.
( )
;2−
. D.
)
0;2
.
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1;2;3A
. Khoảng cách từ
A
đến mặt phẳng
( )
Oxz
A.
1
. B.
2
. C.
10
. D.
3
.
Câu 10. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông,
2SA AB
SA
vuông góc với đáy.
Gọi
T
là điểm thỏa mãn
1
.
2
ST AB
Tính thể tích khối đa diện
.ABCDST
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN
NĂM HỌC 2020 – 2021
A.
3
. B.
22
. C.
8 2 2
3
. D.
10
3
.
Câu 11. Số đỉnh của một hình bát diện đều là
A.
6
. B.
7
. C.
8
. D.
12
.
Câu 12. Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
1
:.
1 2 2
x y z
d
Gọi là góc giữa
d
.Oxy
Tính
sin .
A.
1
2
. B.
2
3
. C.
22
3
. D.
1
3
.
Câu 13. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
42
2y x x= +
với trục hoành.
A.
4
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 14. Cho hàm số
( )
y f x=
có đạo hàm
( ) ( )( )
1 2 xf x x x x
=
. Tìm số điểm cực đại của hàm
số đã cho.
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 15. Một khối hộp chữ nhật có hai kích thước là
2
3
. Biết thể tích của khối hộp đó bằng
12
. Khối
hộp đó có bao nhiêu mặt là hình vuông?
A.
0
. B.
4
. C.
6
. D.
2
.
Câu 16. Tính tích phân
1
0
d
1e
x
x
I =
+
bằng cách đặt
e
x
t =
, ta được
A.
1
0
d
1
tt
I
t
=
+
. B.
( )
1
d
1
e
t
I
tt
=
+
. C.
1
d
1
e
t
I
t
=
+
. D.
1
0
d
1
t
I
t
=
+
.
Câu 17. Tìm công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
4
yx=
2
yx=
A.
( )
1
42
1
dx x x
. B.
( )
1
24
0
dx x x
. C.
( )
1
24
1
dx x x
. D.
( )
1
42
0
dx x x
.
Câu 18. Cho khối trụ có bán kính đáy bằng
r
và độ dài đường sinh bằng
l
. Tìm công thức tính thể tích
khối trụ đó.
A.
2
rl
. B.
2
1
3
rl
. C.
rl
. D.
2
2 rl
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
( )
2 2 2
: 2 2 0S x y z x y+ + =
. Tính bán kính của
( )
S
.
A.
22
. B.
2
. C.
1
. D.
2
.
Câu 20. Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước là 1, 2 và
x
nội tiếp mặt cầu bán kính 3. Tìm
x
.
A.
31x =
. B.
29x =
. C.
1x =
. D.
2x =
.
Câu 21. Cho khối cầu có bán kính bằng 3. Tính thể tích khối cầu đó.
A.
36
. B.
108
. C.
12
. D.
18
.
Câu 25. Tính tích phân
4
1
I xdx=
.
A.
13
3
. B.
14
3
. C.
4
. D.
11
3
.
Câu 26. Cho hàm số
()y f x=
liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên.
Tìm số nghiệm của phương trình
( ) 3fx=
.
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 27. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?
A.
20
. B.
100
. C.
90
. D.
45
.
Câu 22. Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?
A.
32
y x x=−
. B.
3
y x x=−
. C.
32
1y x x= +
. D.
3
1y x x= +
.
Câu 23. Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
có cạnh
.AB a
Gọi
O
là tâm của hình vuông
ABCD
.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
AO
BC
.
A.
2
2
a
. B.
5
5
a
. C.
2
a
. D.
25
5
a
.
Câu 24. Cho hai hàm số
( ) ( )
,y f x y g x==
có đạo hàm trên và thỏa mãn
( ) ( )
f x g x x
+=
;
( ) ( )
g x f x x
+ =
, với
x
. Biết
( ) ( )
0 0 1fg==
. Tính
( )
1f
.
A.
2
2
e
. B.
1
2e
e
+−
. C.
2
2
2
e
e
+
. D.
2
2
2
e
e
.
Câu 28. Tính tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
43
y x x x=
trên đoạn
0;2
.
A.
7
. B.
6
. C.
5
. D.
1
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 3.016
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm