Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lai Châu có lời giải chi tiết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI CHÂU
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Din tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy
r
và độ dài đường sinh
l
A.
xq
S rl
=
. B.
2
xq
S rl
=
. C.
( )
xq
S r l r
=+
. D.
.
Câu 2. Cho hình chóp tam giác
.S ABC
SA
vuông góc vi
( )
ABC
3SA a=
. Din tích tam giác
ABC
bng
2
2a
;
BC a=
. Khong cách t
S
đến
BC
bng
A.
3a
. B.
2a
. C.
5a
. D.
4a
.
Câu 3. Cho hình chóp tam giác
.S ABCD
SA
vuông góc với đáy và đáy là hình thang tại
,AB
biết
cnh bên
AB BC a==
,
2SA a=
. Khi đó góc giữa đường thng
SC
và mt phẳng đáy bằng.
A.
90
. B.
30
. C.
60
. D.
45
.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
cho mt cu
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
: 1 3 2 4S x y z+ + + =
. Tọa độ tâm ca mt
cu
( )
S
A.
( )
1;3;2I
. B.
( )
1; 3; 2I −−
. C.
( )
1; 3;2I −−
. D.
( )
1;3; 2I −−
.
Câu 5. Hàm s nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới?
A.
5
1
x
y
x
−+
=
. B.
3
1
x
y
x
−−
=
. C.
2
1
x
y
x
−−
=
. D.
3
1
x
y
x
+
=
.
Câu 6. Tim cận đứng của đồ th hàm s
21
1
x
y
x
+
=
là đường thng
A.
2y =
. B.
1x =
. C.
1x =−
. D.
2x =
.
Câu 7. Trong các hình v sau, hình nào biu diễn đồ th hàm s
42
23y x x= + +
?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8.
V
1
th tích ca mt hình hp
V
2
th tích ca mt hình chóp. Hình hp nh chóp có cùng
đáy và chiều cao. Tính
1
2
V
V
.
A.
1
. B.
1
3
. C.
3
. D.
2
3
.
Câu 9. Trong không gian
,Oxyz
điểm nào dưới đây thuộc đường thng
12
:3
3
xt
d y t
zt
?
A.
2; 1;0P
. B.
1;3;3N
. C.
2; 1;3Q
. D.
1;3;0M
.
Câu 10. Cho hàm s
sin3 .f x x
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
d 3cos3f x x x C
. B.
1
d cos3
3
f x x x C
.
C.
d 3cos3f x x x C
. D.
1
d cos3
3
f x x x C
.
Câu 11. Tìm nghim của phương trình
2
log 1 3.x
A.
8x
. B.
7x
. C.
9x
. D.
10x
.
Câu 12. Cho
a
là s thực dương khác
4.
Tính
3
4
log .
64
a
a
I
A.
3I
. B.
1
3
I
. C.
3I
. D.
1
3
I
.
Câu 13. Cho hàm s
3
2
3 5 2
3
x
y x x= +
. Khong nghch biến ca hàm s
A.
( )
1;5
. B.
( )
2;3
. C.
( )
5;+
. D.
( )
;1−
.
Câu 14. Cho hàm s
( )
fx
có bng biến thiên như sau:
Đim cực đại ca hàm s đã cho là
A.
1x =
. B.
1x =−
. C.
2x =−
. D.
2x =
.
Câu 15.
6
quyn sách Toán,
5
quyn sách Hóa và
3
quyn sách Lí. Hi có bao nhiêu cách ly ra
6
quyn sách sao cho mi loi có hai quyn?
A.
28
. B.
336
. C.
90
. D.
450
.
Câu 16. Mt hình tr đường kính đáy
6cm
độ dài đường cao
5cmh =
. Th tích ca khi tr đó
bng
A.
( )
3
45 cm
. B.
( )
3
60 cm
. C.
( )
3
30 cm
. D.
( )
3
180 cm
.
Câu 17. Có bao nhiêu cách chn ra 2 hc sinh t 5 hc sinh?
A.
2
5
A
. B.
2!
. C.
2
5
C
. D.
2
5
.
Câu 18. Xác định phn thc và phn o ca s phc
57zi=−
.
A. Phn thc bng
5
và phn o bng
7i
. B. Phn thc bng
5
và phn o bng
7i
.
C. Phn thc bng
5
và phn o bng
7
. D. Phn thc bng
5
và phn o bng
7
.
Câu 19. Tập xác định
D
ca hàm s
2
log x
A.
D =
. B.
\0D =
. C.
( )
0;D = +
. D.
( )
;0D = −
.
Câu 20. Cho hàm s
42
23y x x= +
. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?
A.
0;2
0;2
max 11, min 2yy==
. B.
0;2
0;2
max 2, min 0yy==
.
C.
0;2
0;2
max 11, min 3yy==
. D.
0;2
0;2
max 3, min 2yy==
.
Câu 21. Cho s phc
34zi=−
. S phc
42w z i= +
bng
A.
12wi= − −
. B.
12wi= − +
. C.
16wi= − −
. D.
76wi=−
.
Câu 22. Tìm tp nghim
S
của phương trình
1
48
x+
=
A.
0S =
. B.
1
2
S

=


. C.
2S =
. D.
1S =
.
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cu
( )
S
tâm
( )
1;2;1I
đi qua điểm
( )
0;4; 1A
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 1 3x y z+ + + =
. B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 1 9x y z+ + + + =
.
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 1 3x y z+ + + + =
. D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 1 9x y z+ + + =
.
Câu 24. Cho
( )
1
1
d2f x x
=
. Tính tích phân
( )
1
1
3 1 dI f x x
=−


A.
4I =
. B.
5I =−
. C.
2I =
. D.
5I =
.
Câu 25. Trên mt phng tọa độ, điểm nào dưới đây biểu din s phc
z 3 2i= − +
?
A.
( )
2; 3P
. B.
( )
2;3N
. C.
( )
3;2Q
. D.
( )
3;2M
.
Câu 26. Nếu
( ) ( )
1
0
3 +2g d 7f x x x =


( )
1
0
d1g x x =−
thì
( )
1
0
df x x
bng
A.
3
. B.
1
. C.
3
. D.
1
.
Câu 27. Trong không gian
Oxyz
, đường thng
d
vuông góc vi mt phng
( )
: 3 2 0P x z + =
mt
vectơ chỉ phương là
A.
( )
1;1; 3u =−
. B.
( )
1;0; 3u =−
. C.
( )
1; 3;2u =−
. D.
( )
3;1;0u =
.
Câu 28. Hàm s nào sau đây đồng biến trên ?
A.
32
4 3 6y x x x= +
. B.
2
3y x x=+
. C.
2
4
x
y
x
+
=
. D.
42
21y x x= +
.
Câu 29. Nguyên hàm ca hàm s
( )
3
x
f x x=+
A.
( )
3
1
ln3
x
F x C= + +
. B.
( )
2
3
2 ln3
x
x
F x C= + +
.
C.
( )
2
3
2
x
x
F x C= + +
. D.
( )
2
3 .ln 2
2
x
x
F x C= + +
.
Câu 30. Trong không gian
Oxyz
, đường thng
d
đi qua điểm
( )
1;2;1M
đồng thi vuông góc vi
( )
: 1 0P x y z+ + =
có phương trình là

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lai Châu. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lai Châu nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lai Châu. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 442
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm