Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường Nguyễn Viết Xuân lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
đ thi: 101
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Câu 1: năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với
A. tần số dao động B. bình phương biên độ dao động
C. biên độ dao động D. li độ dao động
Câu 2: Chọn phát biểu sai về dao động duy trì.
A. tần số dao động không phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ.
B. biên độ phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kỳ.
C. chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của hệ.
D. Năng lượng cung cấp cho hệ đúng bằng năng lượng mất đi trong mỗi chu kỳ.
Câu 3: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt + π) (cm). Biên độ dao động của
vật
A. π(cm) B. 2(cm) C. 5(cm) D. 2π(cm)
Câu 4: Công thức tính tần số dao động của con lắc xo
A.
2
m
f
k
B.
2
k
f
m
C.
1
2
m
f
k
D.
1
2
k
f
m
Câu 5: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (A > 0) . Pha ban đầu của vật
A. φ B. φ + π C. - φ D. φ + π/2
Câu 6: Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ dao động giảm dần, tần số của dao động không đổi.
B. Biên độ dao động không đổi, tần số của dao động giảm dần.
C. Cả biên độ dao động tần số của dao động đều giảm dần.
D. Cả biên độ dao động tần số của dao động đều không đổi.
Câu 7: Quan hệ giữa cường độ điện trường E hiệu điện thế U giữa hai điểm hình chiếu
đường nối hai điểm đó lên đường sức d thì cho bởi biểu thức
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. U = Ed B. E = d/U C. U = qEd D. E = Ud
Câu 8: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức
B. Dao động cưỡng bức tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức
D. Dao động cưỡng bức chu luôn bằng chu của lực cưỡng bức
Câu 9: 1nF bằng:
A. 10
-6
F. B. 10
-9
F. C. 10
-12
F. D. 10
-3
F.
Câu 10: Khi 1 vật thật cách 1 thấu kính hội tụ 1 khoảng nhỏ tiêu cự của thì:
A. Ảnh ảnh thật, ngược chiều với vật.
B. Ảnh ảnh ảo, cùng chiều với vật.
C. Ảnh ảnh thật, cùng chiều với vật.
D. Ảnh ảnh ảo, ngược chiều với vật.
Câu 11: Đơn vị của tần số dao động
A. Rad/s B. Rad C. Hz D. s
Câu 12: Một vật dao động điều hòa phương trình x = x
0
cos ft. Tần số dao động của vật
A. 0,5f. B. 2 f. C. f. D. f.
Câu 13: Biểu thức nào sau đây biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa?
A. a = 4x
2
B. a = 4x C. a = - 4x D. a = 4x
2
Câu 14: Con lắc xo độ cứng k, x li độ của vật nặng. Lực đóng vai t lực hồi phục
giá trị
A. F =kx B. F = - kx C. F=k/x D. F =- k/x
Câu 15: Trong dao động điều hòa, giá tr cực đại của vận tốc
A. v
max
= ωA B. v
max
= - ωA C. v
max
= ω
2
A D. v
max
= - ω
2
A
Câu 16: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cos t (cm). Dao động của chất điểm
biên độ
A. 6 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 12 cm.
Câu 17: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4sin(5πt π/6) cm. Gia tốc của vật
thời điểm t = 0,5 (s) là
A. –50π
2
cm/s
2
B. -50
2
cm/s
2
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. 50
2
cm/s
2
D. 50π
2
cm/s
2
Câu 18: Dao động điều hoà vận tốc cực đại v
max
= cm/s gia tốc cực đại a
max
= 16π
2
cm/s
2
thì biên độ của dao động
A. 5 cm. B. 3 cm. C. 8 cm. D. 4 cm.
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Vật thực hiện được 5 dao động mất
10 (s). Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động
A. v
max
= cm/s. B. v
max
= cm/s.
C. v
max
= cm/s. D. v
max
= cm/s.
Câu 20: Phương trình dao động của vật dạng x = Asin
2
(ωt + π/4)cm. Chọn kết luận đúng?
A. Vật dao động với biên độ A B. Vật dao động với biên độ 2A
C. Vật dao động với pha ban đầu π/4. D. Vật dao động với biên độ A/2.
Câu 21: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(2πt + π/4) cm, thời điểm vật đi
qua vị trí cân bằng lần thứ 3 là
A. t = 9/8 (s). B. t = 13/8 (s). C. t = 1 (s). D. t = 8/9 (s).
Câu 22: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ vận tốc một
A. đường elip B. đường hình sin
C. đường thẳng D. đường hypebol
Câu 23: Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước 3cmx4cm đặt trong từ trường đều
cảm ứng từ B = 5.10
-4
T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 1 góc 30
0
. Từ thông qua
khung dây độ lớn:
A. 10
-7
Wb B. 6.10
-7
Wb C. 3.10
-7
Wb D. 9.10
-7
Wb
Câu 24: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất với cùng một năng.
Khối lượng quả nặng thứ nhất gấp ba lần khối lượng quả nặng thứ hai (m
1
= 3m
2
). Chiều dài
dâytreo của con lắc thứ nhất bằng một nửa chiều i dây treo của con lắc thứ hai. Quan hệ giữa
biên độ góc của hai con lắc là:
A. α
01
=
3
2
α
02
B. α
02
= 0,5α
01
C. α
01
=
3
2
α
02
D. α
01
=
5,1
α
02
Câu 25: Một chất điểm khối lượng m = 100 (g), dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(2t)
cm. năng trong dao động điều hoà của chất điểm
A. E = 0,32mJ B. E = 3,2 J C. E = 3200 J D. E = 0,32 J

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Mời các em tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Nguyễn Viết Xuân lần 1 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Để có thể đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới, việc luyện đề là rất cần thiết với các em học sinh. Nhằm giúp các em có tư liệu ôn thi, VnDoc giới thiệu chuyên mục thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường Nguyễn Viết Xuân lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 541
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm