Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Mã đề 005

41.D

46.B

51.D

56.A

61.C

66.C

71.C

76.A

42.D

47.B

52.B

57.A

62.A

67.B

72.A

77.D

43.A

48.C

53.B

58.C

63.C

68.D

73.D

78.A

44.B

49.D

54.D

59.A

64.B

69.A

74.D

79.A

45.D

50.C

55.C

60.B

65.A

70.C

75.C

80.A

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.849
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm