Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

1.A2.C3.C4.B5.C6.B7.B8.B9.C10.B
11.C12.C13.C14.C15.A16.B17.C18.A19.B20.D
21.A22.A23.B24.D25.A26.C27.D28.B29.A30.B
31.B32.B33.C34.B35.A36.A37.C38.A39.D40.D
41.A42.A43.C44.D45.A46.C47.B48.B49.A50.C

Mã đề 009

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.131
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm