Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An lần 1

SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 – 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Só báo danh: ..........
Mã đề: 245
Câu 1:
Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
B
và chiều cao bằng
h
A.
1
3
V Bh
.
B.
4
3
V Bh
.
C.
V Bh
. D.
1
2
V Bh
.
Câu 2:
Tìm nguyên hàm của hàm số
2
1
3y x x
x
.
A.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
.
B.
3 2
3
ln
x x
.
C.
3 2
2
3 1
3 2
x x
C
x
.
D.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
.
Câu 3:
Giới hạn
3
1 5 1
lim
4 3
x
x x a
b
x x
, với
, , 0
a b Z b
a
b
là phân số tối giản. Giá trị của
a b
là:
A.
9
8
.
B.
1
.
C.
1
9
.
D.
1
.
Câu 4:
Cho hàm số
f x
liên tục trên đoạn
0;10
10
0
d 7
f x x
6
2
d 3
f x x
. Tính
2 10
0 6
d dP f x x f x x
.
A.
4P
.
B.
4P
.
C.
10
P
.
D.
7
P
.
Câu 5:
Cho cấp số cộng
n
u
5
15
u
;
20
60
u
. Tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:
A.
20
25
S
.
B.
20
250
S
.
C.
20
200
S
.
D.
20
200
S
.
Câu 6:
Cho khai triển
6
2
x
x
với
0
x
. Tìm hệ số của số hạng chứa
3
x
trong khai triển trên.
A.
240.
B.
160.
C.
60.
D.
80.
Câu 7:
Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho hình bình hành
ABCE
với
(3;1; 2); (1;0;1); (2;3;0)
A B C
. Tọa độ đỉnh
E
là:
A.
(1;1;2)
E
.
B.
(0;2; 1)
E
.
C.
(1;3; 1)
E
.
D.
(4;4;1)
E
.
Câu 8:
Cho hàm số
f x
xác định trên R. và có đồ thị của hàm số
f x
như hình vẽ dưới đây.
Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số
f x
vuông góc với x + 4y + 2019 = 0 là
A.
1.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
Câu 9:
Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho 3 vectơ
1;1;0 ; 1;1;0 ; 1;1;1
a b c
. Trong các
mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A.
2
a
.
B.
b c
.
C.
a b
.
D.
3
c
.
Câu 10:
Đồ thị hàm số
4 2
3
y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 11:
Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
4
2
-2
- 2
2
-2
2
O
A.
24
3
4
1
xxy
.
B.
24
2xxy
.
C.
24
4xxy
.
D.
24
3xxy
.
Câu 12:
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào
sai
?
A.
Thể tích của khối lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.
B.
Thể tích của hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau là bằng nhau.
C.
Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
D.
Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
Câu 13:
Cho hình trụ có thiết diện đi qua trục là một hình vuông có cạnh bằng
4a
. Diện tích
xung quanh của hình trụ là
A.
2
16
S a
.
B.
2
8
S a
.
C.
2
4
S a
.
D.
2
24
S a
.
Câu 14:
Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A.
B.
C.
D.
Câu 15:
Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho hai điểm
( 1; 1;0); (3;1; 1)
A B
. Điểm
M
thuộc
trục
Oy
và cách đều hai điểm
;A B
có tọa độ là:
A.
9
0; ;0
2
M
.
B.
9
0; ;0
4
M
.
C.
9
0; ;0
2
M
.
D.
9
0; ;0
4
M
.
Câu 16:
Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên
R
, có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A.
Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1
.
B.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;

.
C.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
.
D.
Hàm số đồng biến trên khoảng
1;

.
Câu 17:
Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?
A.
2018.
B.
2017.
C.
2015.
D.
2019.
Câu 18:
Tập xác định của hàm số
2
3
log
2
x
y
x
là:
A.
( 3;2)
D
.
B.
\{ 3;2}
D R
.
C.
( ; 3) (2; ) 
D
.
D.
[ 3;2]
D
.
Câu 19:
Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
.
Côsin của góc giữa mặt bên và
mặt đáy bằng:
A.
1
2
.
B.
1
3
.
C.
1
3
.
D.
1
2
.
Câu 20:
Phương trình:
3
log 3 2 3
x
có nghiệm là
A.
11
3
x
.
B.
25
3
x
.
C.
87
. D.
29
3
x
.
Câu 21:
Cho khối nón có bán kính đáy
3
r
và chiều cao
4
h
. Tính thể tích
V
của khối nón
đã cho.
A.
16 3
V
.
B.
4
V
. C.
16 3
3
V
.
D.
12
V
.
Câu 22:
Cho
6 8 7
2 3 2 d 3 2 3 2
x x x A x B x C
với
, ,
A B C R
. Tính giá trị của biểu
thức
12 7A B
.
A.
23
252
.
B.
241
252
.
C.
7
9
.
D.
52
9
.
Câu 23:
Với giá trị nào của tham số m
thì hàm số
3 2
1
(2 3) 2
3
y x mx m x m
nghịch biến
trên R?
A.
3 1
m
.
B.
1
m
.
C.
3 1
m
.
D.
3
1.
m
m
.
Câu 24:
Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
1
5
25
x
x
A.
;1
S

.
B.
2;S

.
C.
;2
S 
.
D.
1;S

Câu 25:
Đường thẳng
2
y
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây?
A.
3 4
.
2
x
y
x
B.
1
.
2 1
x
y
x
C.
2 1
.
1
x
y
x
D.
1
.
2
x
y
x
Câu 26:
Cho khối nón có đường cao bằng a và thể tích bằng
3
a
, Tính độ dài đường sinh của
hình nón
A.
a
B.
2a
C.
3a D.
3a
Câu 27:
Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
3
1;
2
và có đồ thị là đường cong như
hình vẽ.
4
2
2
- 1
y
1
4
3
2
- 1
O
x

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm