Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (Lần 1) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, luyện thi Đại học, Cao đẳng khối A, khối B hữu ích, dành cho các bạn thí sinh, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lam Kinh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Bãi Cháy, Quảng Ninh

SỞ GD - ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

(Đề thi có 6 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm)

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN THỨ I

Thời gian làm bài; 90 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O =16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119, Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: Độ âm điện của Al và Cl lần lượt bằng 1,6 và 3,0. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử AlCl3

A. liên kết ion B. liên kết cộng hóa trị có cực
C. liên kết kim loại D. liên kết cộng hóa trị không cực

Câu 2: Xét phản ứng hóa học: A (k) + 2B (k) → AB2 (k), H > 0 (phản ứng thu nhiệt). Hiệu suất quá trình hình thành AB2 sẽ tăng khi

A. tăng áp suất chung của hệ B. giảm nhiệt độ phản ứng.
C. giảm nồng độ chất A D. tăng thể tích bình phản ứng

Câu 3: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol. Đun dung dịch X đến cô cạn thu được muối khan có khối lượng là
A. 49,4 gam B.28,6 gam C. 37,4 gam D. 23,2 gam

Câu 4: Xét phản ứng: NaX (rắn) + H2SO4 (đặc) NaHSO4 + HX (khí). Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là

A. HCl, HBr và HI B. HBr và HI C. HF và HCl D. HF, HCl, HBr và HI

Câu 5: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 L (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

A. 16,085 gam B. 14,485 gam C. 18,300 gam D. 18,035 gam

Câu 6: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

A. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.
B. Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.
C. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.
D.Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là

A. 14,775 gam B. 9,850 gam C. 29,550 gam D. 19,700 gam

Câu 8: Bốn kim loại K, Al, Fe và Ag được ấn định không theo thứ tự là X, Y, Z, và T. Biết rằng X và Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; và Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. Các kim loại X, Y, Z, và T theo thứ tự là

A. Al, K, Fe, và Ag B. K, Fe, Al và Ag
C. K, Al, Fe và Ag D. Al, K, Ag và Fe.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

01. B

02. A

03. C

04. C

05. D

06. C

07. D

08. A

09. D

10. D

11. C

12. B

13. A

14. D

15. C

16. C

17. B

18. A

19. B

20. A

21. B

22. D

23. C

24. B

25. D

26. D

27. A

28. C

29. C

30. A

31. D

32. C

33. C

34. B

35. A

36. C

37. C

38. C

39. A

40. C

41. B

42. A

43. C

44. A

45. C

46. A

47. B

48. C

49. C

50. D

Đánh giá bài viết
1 2.855
Sắp xếp theo

    Môn Toán khối D

    Xem thêm