Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi có 06 trang)
Chia sẻ bởi Group fb:
STRONG TEAM TOÁN VD-VDC
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM 2017 - 2018
Môn: Toán 12.
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề số: 001
Câu 1: Cho tam giác
ABC
vuông tại
,A
, 2 .AB a AC a
Tnh đ di đường sinh
l
ca hnh nn
nhn đưc khi quay tam gic
ABC
quanh trc
.AB
A.
2.la
B.
C.
3.la
D.
5.la
Câu 2: Số phức liên hp ca số phức
23zi
A.
2 3 .zi
B.
2 3 .zi
C.
3 2 .zi
D.
2 3 .zi
Câu 3: Tm nguyên hm ca hm số
2
( ) .f x x
A.
( ) 2 .f x dx x C
B.
3
1
( ) .
3
f x dx x C
C.
3
( ) 2 .f x dx x C
D.
3
( ) .f x dx x C
Câu 4: Gi trị cực đại ca hm số
3
32y x x
A.
1.y
CĐ
B.
0.y
CĐ
C.
4.y
CĐ
D.
1.y 
CĐ
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
cho đường thẳng
12
: 3.
23
xy
dz

Vectơ no dưới đây l mt
vectơ chỉ phương ca đường thẳng
d
?
A.
1
2;3;1 .u
B.
2
2;3;0 .u
C.
3
1;2;3 .u
D.
4
1; 2;3 .u 
Câu 6: Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối, đồng chất. Xc suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện
ca hai con súc sắc đ bằng
11
A.
1
.
12
B.
11
.
36
C.
1
.
9
D.
1
.
18
Câu 7: Cho hm số
21
1
x
y
x
c đồ thị
( ).C
Mệnh đề no dưới đây đúng ?
A.
()C
c tiệm cn đứng
1
.
2
x 
B.
()C
c tiệm cn đứng
1.x 
C.
()C
c tiệm cn đứng
2.x
D.
()C
c tiệm cn đứng
1.x
Câu 8: Tnh thể tích
V
ca khối lp phương
. ' ' ' ',ABCD A B C D
biết
' 3.AC a
A.
3
3 3 .Va
B.
3
27 .Va
C.
3
.Va
D.
3
3.Va
Câu 9: Thể tch khối tròn xoay c đưc khi quay quanh
Ox
hnh phẳng giới hạn bởi cc đường
, 0, 0, 1y x y x x
bằng
A.
.
2
V
B.
2
.
3
V
C.
2
.
3
V
D.
1
.
2
V
Câu 10: Cho hm số
32
21y x x x
. Mệnh đề no dưới đây đúng ?
A. Hm số đồng biến trên khoảng
1
;1 .
3



B. Hm số nghịch biến trên khoảng
1
;1 .
3



C. Hm số nghịch biến trên khoảng
(1; ).
D. Hm số nghịch biến trên khoảng
1
;.
3




Câu 11: Gi trị lớn nhất ca hm số
42
2 2018y x x
trên đoạn
0;1
A.
[0;1]
max 1.y
B.
[0;1]
max 2017.y
C.
[0;1]
max 0.y
D.
[0;1]
max 2018.y
Câu 12: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng no dưới đây đi qua gốc tọa đ ?
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
A.
2 3 0.x y z
B.
2018 0.x
C.
1 0.y 
D.
12 0.z 
Câu 13: Mệnh đề no dưới đây đúng ?
A. Hm số
1
2
logyx
c tp xc định là
.
B. Hm số
1
2
logyx
nghịch biến trên khoảng
0; .
C. Hm số
1
2
logyx
đồng biến trên khoảng
0; .
D. Đồ thị hm số
1
2
logyx
luôn đi qua điểm
1;1
.
Câu 14: Trong không gian
,Oxyz
tm tọa đ tâm
I
bán kính
R
ca mặt cầu
22
2
1 2 9x y z
.
A.
(0;1; 2), 3.IR
B.
(0;1; 2), 9.IR
C.
(1;1; 2), 3.IR
D.
(1;1; 2), 9.IR
Câu 15: Dãy số no dưới đây c giới hạn bằng
0
?
A.
1,01 .
n
B.
5
.
2
n




C.
1
.
3
n



D.
5
.
3
n



Câu 16: Tích phân
1
0
1x x dx
bằng
A.
5
.
6
B.
1.
C.
0.
D.
6
.
5
Câu 17:
Hnh vẽ bên dưới l đồ thị ca hm số no ?
A.
2.
x
y
B.
1
.
2
x
y 
C.
2.
x
y 
D.
1
.
2
x
y
Câu 18: Trong không gian
,Oxyz
điểm
'M
đối xứng với điểm
(1;2;4)M
qua mặt phẳng
( ): 2 2 3 0x y z
c tọa đ l
A.
( 3;0;0).
B.
( 1;1;2).
C.
( 1; 2; 4).
D.
(2;1;2).
Câu 19: Trong không gian
,Oxyz
mặt cầu tâm
(1;2;3)I
cắt mặt phẳng
( ): 2 2 18 0x y z
theo mt
đường tròn c chu vi bằng
10
c phương trnh l
A.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 16.x y z
B.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 25.x y z
C.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 41.x y z
D.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 9.x y z
Câu 20: C bao nhiêu số tự nhiên chẵn c ba chữ số khc nhau đưc lp từ cc chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8 ?
A.
60.
B.
20.
C.
9.
D.
15.
Câu 21: Cho hm số
42
()y f x ax bx c
c đồ thị như hnh bên dưới. Tính
f a b c
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
A.
2.f a b c
B.
2.f a b c
C.
1.f a b c
D.
1.f a b c
Câu 22: Vòng Tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2017-2018 c 8 đi bng, trong đ c 3 đi
ca Tây Ban Nha, 2 đi ca Anh, 2 đi ca Italia v 1 đi ca Đức. Cch thức bốc thăm l hai đi bất kỳ
đều c thể gặp nhau. Xc suất để c t nhất mt trn đấu ca hai đi cùng mt quốc gia l
A.
5
.
12
B.
1
.
7
C.
5
.
56
D.
5
.
28
Câu 23: Cho tứ diện
OABC
c cc cạnh
,,OA OB OC
đôi mt vuông gc v
1OA OB OC
.
Khoảng cch giữa hai đường thẳng
OA
BC
bằng
A.
3
.
2
B.
2
.
2
C.
1
.
3
D.
1
.
2
Câu 24: Cc tiếp tuyến ca đồ thị hm số
21
2
x
y
x
song song với đường thẳng
3 2018yx
A.
32yx
1
3.
2
yx
B.
3 14yx
3 21.yx
C.
3 14yx
1
3.
2
yx
D.
32yx
3 14yx
.
Câu 25: Trên mặt phẳng toạ đ, tp hp cc điểm biểu diễn cc số phức
z
thoả mãn điều kiện
(3 4 ) 2zi
A. Đường tròn tâm
(3;4),I
bán kính
2.R
B. Đường tròn tâm
( 3; 4),I 
bán kính
2.R
C. Đường tròn tâm
(3; 4),I
bán kính
2.R
D. Đường tròn tâm
( 3;4),I
bán kính
2.R
Câu 26: Cho hm số
2
( ) ( 2)( 1)y f x x x
(tham khảo đồ thị hnh n dưới). Tp hp tất cả cc gi
trị ca tham số
m
để phương trnh
()f x m
c đúng hai nghiệm phân biệt l
A.
( ;0) (4; ). 
B.
0 (4; ). 
C.
( 2;1).
D.
0;4 .
Câu 27: Tp xc định ca hm số
22
2
( 2 3)
log ( 4)
xx
y
x

A.
( ; 3) (1; ).D
B.
( 4; ).D  

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 2), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm