Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT An Lão - Hải Phòng (Lần 3)

SỞGD&ĐTHẢIPHÒNG
TRƯỜNGTHPTANLÃO
ĐỀTHITHỬLẦNIII
ĐỀTHITHỬTHPTQUỐCGIALẦN3
MÔN:TOÁN
Thờigianlàmbài:90phút;
(50câutrắcnghiệm)
Mãđềthi105
(Thísinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu)
Họ,tênthísinh:.....................................................................SBD:.............................
Câu1: [2H3‐1]Trongkhônggian
Oxyz
,chomặtphẳng

:240Px y
.Mộtvectơpháptuyếncủa

P
là
A.

4
1; 2; 0n

. B.

2
1; 4; 2n

. C.

1
1; 0; 2n

. D.

3
1; 2; 4n

.
Câu2: [2D1‐1]Chohàmsố

yfx
cóbảngbiếnthiênnhưsau
Giátrịcựctiểucủahàmsốlà
A.
1y 
. B.
0y
. C.
2y
. D.
1y
.
Câu3: [2D2‐1]Cho
a
làsốthựcdươngbấtkỳ.Mệnhđềnàodướiđâyđúng?
A.

log 10 10logaa
. B.

log 10 logaa
.
C.

log 10 10 logaa
. D.

log 10 1 logaa
.
Câu4: [1D2‐1]Chocácsốnguyên
k
,
n
thỏa
0 kn
.Côngthứcnàodướiđâyđúng?
A.
!
!
k
n
n
C
k
. B.

!
!
k
n
n
C
nk
. C.

!
!!
k
n
n
C
knk
. D.

!!
!
k
n
kn
C
nk
.
Câu5: [2D4‐1]Điểm
M tronghìnhvẽbênbiểudiễnsốphức
z
.Sốphức
z
bằng

A.
23i
. B.
23i
. C.
32i
. D.
32i
.
Câu6: [2H1‐1]Khốilăngtrụcódiệntíchđáybằng
2
3a
,chiềucaobằng
a
cóthểtíchbằng
A.
3
3a
. B.
3
3
2
a
. C.
3
1
2
a
. D.
3
a
.
Câu7: [2H3‐1]Trongkhônggian
Oxyz
,phươngtrìnhđườngthẳngđiquađiểm

1; 2; 3A
vàcóvectơch
phương

2; 1; 6u 
là
A.
216
123
xyz

. B.
216
123
xyz

.
C.
123
216
xy z

. D.
123
216
xyz

.
Câu8: [2H3‐1]Trongkhônggian
Oxyz
,chohaiđiểm

1; 2; 3A
,

1; 0; 2B
.Độdàiđoạnthẳng
AB
bằng
A.
5
. B.
3
. C.
9
. D.
29
.
Câu9: [2D1‐1]Đườngcongtronghìnhvẽbênlàđồthịcủamộttrongbốnhàmsốdướiđây.Hàmsốđólàhàm
sốnào?
A.
1
1
x
y
x
. B.
1yx
. C.
2
2yx
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu10: [2D3‐1]Chohìnhphẳng

H
giớihạnbởiđồthịhàmsố
2
32yx x
,trchoànhvàhaiđưng
thẳng
1x , 2x .Quay

H
xungquanhtrụchoànhđượckhốitrònxoaycóthểtíchlà
3
2
x
M
y
O
A.
2
2
1
32dVxx x
. B.
2
2
2
1
32dVxx x
.
C.

2
2
2
1
32dVxxx

. D.
2
2
1
32dVxxx

.
Câu11: [2D3‐1]Họnguyênhàmcủahàmsố

3
x
fx
là
A.
3.ln3
x
C
. B.
3
ln3
x
C
. C.
1
3
1
x
C
x
. D.
1
3
x
C
.
Câu12: [2H2‐1]Diệntíchxungquanhcủahìnhtrụcóbánkínhđáy
3R
vàđườngsinh
6l
bằng
A.
54
. B.
18
. C.
108
. D.
36
.
Câu13: [1D4‐1]
2
2
23
lim
1
n
n
bằng
A.
3
2
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu14: [2D2‐1]Phươngtrình

5
log 5 2x 
cónghiệmlà
A.
20x
. B.
5x
. C.
27x
. D.
30x
.
Câu15: [2D1‐1]Chohàms

yfx
cóđthnhưhìnhbên.Hàms

yfx
nghịchbiếntrênkhoảngnàodướiđây?
A.

1; 2
.
B.

2; 1
.
C.

2;1
.
D.

1;1
.
Câu16: [1D2‐2]Từmộtđộivănnghệgồm
5
namvà
8
nữcầnlậpmộtnhómgồm 4 ngườiháttốpca.Xácsuất
đểtrong
4 ngườiđượcchọnđềulànambằng
A.
4
8
4
13
C
C
. B.
4
5
4
13
C
C
. C.
4
8
4
13
C
A
. D.
4
5
4
8
A
C
.
Câu17: [2D4‐2]Gọi
1
z
,
2
z
làhainghiệmphứccủaphươngtrình
2
220zz
.Giátrịcủabiểuthức
22
12
zz
bằng
A.
8
.
B.
0
.
C.
4
.
D.
8i
.
Câu18: [2H2‐2]Chohìnhchóp
.SABC
cóđáy
ABC
làtamgiácvuôngtại B ,
AB a
,
3BC a
.Biếtthtích

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT An Lão - Hải Phòng (Lần 3), đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT An Lão - Hải Phòng (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm