Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh

Trang 1/6 - Mã đề 225
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ
(Đề thi gồm 06 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hình chóp
.S A BC
đáy tam giác vuông cân tại
A
cạnh
AB a
,
SA
vuông
góc với mặt đáy và
2SA a
. Gọi
trung điểm của
SA
,
góc giữa
BM
mặt phẳng
( )SBC
. Tính
sin
A.
2
sin
2 15
. B.
1
sin
15
C.
2
sin
15
D.
1
sin
2 15
Câu 2: Cho
3
log
x
m x y
với
1x
,
1y
. Đăt
6log 24log
x y
T y x
. Khi đó, giá trị của
m
để
T
đạt giá trị nhỏ nhất
A.
1
2
B.
2
C.
5
2
D.
1
2
5
2
Câu 3: Cho
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
 
5 1 e
x
f x x
0 3
F
. Tính
2
F
.
A.
2
1 e 7
F
B.
2
1 11e 3
F
C.
2
1 5e 7
F
D.
2
2 6e 7
F
Câu 4: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?
A.
4 2
4
y x x
B.
2
3 1
1
x x
y
x
C.
3 2
7 3 2y x x x
D.
1
2 1
x
y
x
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, điểm
3;4; 2
M
thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng
sau?
A.
: 1 0
Q x
B.
: 7 0
R x y
C.
: 2 0
P z
D.
: 5 0
S x y z
Câu 6: Tính
5 d
x
I x
.
A. 5 ln5
x
I C
B.
5
ln5
x
I C
C. 5 ln 5
x
I C
D. 5
x
I C
.
Câu 7: Cần chọn
4
người đi công tác từ một tổ
40
người, khi đó số cách chọn là
A.
4
40
C
B.
10
C.
40
4
D.
4
40
A
Câu 8: Tìm tập xác định của hàm số
3
2
3 4
y x x
.
A.
\ 1; 4
D
B.
; 4 1;D
   
C.
D
. D.
0;D

Câu 9: Cho cấp số cộng
n
u
1
2
u
và công sai
3
d
. Tìm số hạng
10
u
.
A.
10
29
u
B.
10
28
u
C.
10
25
u
D.
9
10
2.3
u
Câu 10: Bán kính mặt cầu có phương trình :
2 2 2
4 6 2 5 0
x y z x y z
là:
A.
4R
B.
5
R
C.
3
R
D.
2R
Câu 11: Cho số phức
z
biểu diễn hình học điểm
M
hình vẽ bên. Khẳng định nào sau
đây là đúng?
Mã đề 225
Trang 2/6 - Mã đề 225
A.
3 2z i
B.
3 2z i
C.
3 2z i
D.
3 2z i
Câu 12: Tính diện tích vải cần để may một cái hình dạng kích thước (cùng đơn vị
đo) được cho bởi hình vẽ bên (không kể viềm, mép)
A.
450
B.
500
C.
350
D.
400
Câu 13: Tính thể tích
V
của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng
2
.
A.
8
V
B.
4
V
C.
16
V
D.
12
V
Câu 14: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?
A.
1
2 2
x
y
x
B.
2 1
2
x
y
x
C.
3
2
x
y
x
D.
1
2
x
y
x
Câu 15: Cho biết hàm số
f x
liên tục và có đạo hàm trên
0;3
và có
3 4
f
; thỏa mãn
điều kiện
2
2
8 20 4
f x x f x
. Tính
6
f
?
A.
8
B.
36
C.
31
D.
41
Câu 16: Cho mặt cầu
 
1
S
có bán kính
1
R
, mặt cầu
2
S
có bán kính
2 1
3 .R R
Tính tỉ số diện
tích của mặt cầu
2
S
 
1
.S
A.
1
3
B.
1
9
C.
3
D.
9
Câu 17: Cho số phức
3 4 .z i
Môđun của
z
A.
7
B.
4
C.
5
D.
3
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
;0;0
A a
,
0; ;0B b
,
0;0;C c
với
a
,
b
,
0
c
. Biết rằng mặt phẳng
ABC
đi qua điểm
1 2 3
; ;
5 5 5
M
tiếp xúc với mặt cầu
30
10
40
10
Trang 3/6 - Mã đề 225
2 2 2
: 1 2 3 36
S x y z
. Tính
2 2 2
1 1 1
T
a b c
.
A.
3
2
T
B.
2
3
T
C.
9
4
T
D.
4
9
T
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 2 1 0
P x y z
. Vectơ nào sau đây là
vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
P
?
A.
3
2;1;2
n
B.
2
1; 2;1
n
C.
4
2; 2;1
n
D.
1
2;1; 2
n
Câu 20: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
1;4
và thỏa mãn
(2 1) 4lnf x x
f x
x
x
. Tính
tích phân
4
3
d .I f x x
A.
2
4ln 2I
B.
2
8ln 2
I
C.
8ln 2
I
D.
2
4 2ln 2I
Câu 21: Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
cạnh đáy bằng a. Gọi G trọng m tam giác
,ABC
góc giữa
SG
mặt phẳng
SBC
30
0
. Mặt phẳng
P
chứa
BC
vuông góc với
SA
chia khối chóp
.S ABC
thành hai phần
1 2
,V V
trong đó
1
V
phần chứa A . Tỉ số
1
2
V
V
hai phần
là:
A.
7
B.
3
2
C.
7
6
D.
6
Câu 22: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
y f x
liên tục trên
đồ thị hàm số
y f x
như hình vẽ.
x
y
2
2
-1
1
4
O
Biết
13
( 1) ; (2) 6
4
f f
 
,M m
lần lượt là GTLN và GTNN của
3
( ) ( ) 3 ( )g x f x f x
trên
1;2
. Khi đó
?
M m
A.
14245
64
B.
198
C.
1573
64
D.
37
4
Câu 23: Tích tất cả các nghiệm thực của phương trình
2 2
2 1 3 6 1
2 5.2 2 0
x x x x
bằng
A.
1
B.
1
C.
0
D.
8
Câu 24: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
3 2
3
y x x
trên đoạn
1;1
.
A.
0
M
B.
2 M
C.
2M
. D.
4M
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;2; 3
A
3; 2; 1
B
. Tọa độ trung điểm
đoạn thẳng
AB
là điểm
A.
2;0; 2
I
B.
1; 2;1
I
C.
1;0; 2
I
D.
4;0; 4
I
Câu 26: Cho hai số thực
a
,
b
y ý,
F x
một nguyên m của hàm số
f x
trên tập
.

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm