Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 1

Trang 1/5
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi có 07 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
----------------------------------------
Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho hai đim . Ta độ trung đim ca đon thng
1;1;3 , 1;2;3A B
AB
A. . B. . C. . D. .
0;3;6
2;1;0
3
0; ;3
2
2; 1;0
Câu 2. Giá tr ln nht cam s trên đon bng
4 2
3 2y x x
0;3
A. 57. B. 55. C. 56. D. 54.
Câu 3. Đồ th hìnhn là ca hàm so?
A. .
B. .
3
2y x x
C. .
D. .
3
2y x x
Câu 4. Cho hàm s đạo hàm . Tìm
y f x
2
' 1 2f x x x x
khong nghch biến ca đ th hàm s .
y f x
A. . B. . C. . D. .
;0
1;2
0;1
0;2
2;
Câu 5.m s my đim cc tr?
4 2
1y x x
A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 6. Cho . Khi đó, đạo hàm cam s là
3 .2
x x
f x
'f x
A. . B. .
' 3 .2 .ln 2.ln3
x x
f x
' 6 ln 6
x
f x
C. . D. .
' 2 ln 2 3 ln
x x
f x x
' 2 ln 2 3 .ln
x x
f x x
Câu 7. Cho hàm s xác định, liên tc trên bng biến thiên:
y f x
x

1
2

'y
+
0
y

0
1

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại đạt cực tiểu tại .
2x
1x
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................
Lớp: .................................
Số báo danh: ........................................................................................................
Trang 2/7
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng .
1
C. Hàm sốđúng một cực trị.
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 2.
Câu 8. Vi a, b, c các s thc dương tùy ý khác 1 và . Khi đó g tr ca
log ,log
a b
c x c y
log
c
ab
A. . B. . C. . D. .
1 1
x y
xy
x y
1
xy
x y
Câu 9. Trong không gian, cho khi hp ch nht . nh th tích V ca
1 , ' 3AB m AA m
2BC cm
khi hp ch nht ?
. ' ' ' 'ABCD A B C D
A. . B. . C. . D. .
3
5V m
3
6V m
3
3V m
3
3 5V m
Câu 10. H nguyên hàm ca hàm s
2 1f x x
A. . B. 2. C. . D. .
2
x x
C
2
x x C
Câu 11. Các khong nghch biến ca hàm s
2 1
1
x
y
x
A. . B. . C. . D. .
; \ 1 
;1
;1
1;
1;
Câu 12. Tính din tích ca mt cu có bán kính .
2r
A. . B. . C. . D. .
32
3
8
32
16
Câu 13. Xác định s thc x để dãy s theo th t đó lp thành mt cp s cng.
log 2;log 7;log x
A. . B. . C. . D. .
7
2
x
49
2
x
2
49
x
2
7
x
Câu 14. Hàm s bao nhiêu đim cc tr?
0 1 2 2 2019 2019
2019 2019 2019 2019
...f x C C x C x C x
A. 0. B. 2018. C. 1. D. 2019.
Câu 15. Công thc tính dinch xung quanh ca hình nón đường sinh l, bán kính đáy r là
xq
S
A. . B. . C. . D. .
4
xq
S rl
2
xq
S rl
xq
S rl
3
xq
S rl
Câu 16. Đồ th sau là đ th ca hàm s o trong bn m s cho dưới
đây
A. . B. .
2 3
1
x
y
x
2 3
1
x
y
x
C. . D. .
2 3
1
x
x
2 3
1
x
y
x
Câu 17. Cho hàm s (vi m tham s thc) bng biến
4
1
mx
y
x
thiên dưới đây
x

1

'y
+

2
y
2

Trang 3/7
Mnh đ nào dưới đây đúng?
A. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
2m
B. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
9m
C. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
3m
D. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
6m
Câu 18. Viết phương trình đường thng đi qua hai đim cc tr ca đồ thm s
3 2
2 3 1y x x
A. . B. . C. . D. .
1y x
1y x
1y x
1y x
Câu 19. Gi M và m ln lượt gtr ln nht gtr nh nht ca m s trên
2 4 6f x x x
. Tng có gtr
3;6
M m
A. . B. . C. 18. D. .
12
6
4
Câu 20. S nghim thc ca phương trình
3 3 3
log log 6 log 7x x
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 21. Cho hình chóp t giác đu S.ABCD có cnh đáy bng a, . nh th tích V ca khi
60BSA
chóp S.ABCD?
A. . B. . C. . D. .
3
6
6
a
V
3
2V a
3
2
2
a
V
3
2
6
a
V
Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cnh a. Tam giác SAB cân ti S
nm trong mt phng vuông góc vi đáy ABCD. Gi là c gia SD và mt phng đáy
2SA SB a
. Mnh đềo sau đây đúng?
ABCD
A. . B. . C. . D. .
tan 3
3
tan
3
cot 2 3
Câu 23. Trong không gian, cho hình chóp S.ABC SA, AB, BC đôi mt vuông góc vi nhau và
SA a
, , . Mt cu đi qua S, A, B, C có bán kính bng
SB b
SC c
A. . B. . C. . D. .
2
3
a b c
2 2 2
a b c
2 2 2
2 a b c
2 2 2
1
2
a b c
Câu 24. Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông cân .
, 2, ,B AC a SA mp ABC SA a
Gi G trng tâm tam giác SBC, mt phng đi qua AG song song vi BC ct SB, SC ln lưt
ti M, N.nh thch V ca khi chóp S.AMN?
A. . B. . C. . D. .
3
9
a
V
3
2
27
a
V
2
2
9
a
V
3
6
a
V
Câu 25. Mt nh tr bán nh đáy bng 2cm có thiết din qua trc là mt hình vuông. Din tích
xung quanh ca hình tr
A. . B. . C. . D. .
2
8 cm
2
4 cm
2
32 cm
2
16 cm

Đề thi thử Toán thpt Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường Chuyên Thái Nguyên lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm