Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc lần 2

Câu 1: Asian cup 2019 đội Việt Nam nằm ở bảng D gồm các đội Iran, Iraq và Yemen thi đấu theo thể thức mỗi
đội gặp nhau một lần. Hỏi khi kết thức vòng đấu bảng ở bảng D có bao nhiêu trận đấu.
A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.
Câu 2: Có bao nhiêu cách xếp ba bạn học sinh nam hai bạn học sinh nữ và một cô giáo vào một hàng gồm sáu ghế
sao cho cô giáo ngồi giữa hai bạn học sinh nữ (cô giáo và hai bạn học sinh nữ ngồi liền kề).
A. 48. B. 126 C. 144. D. 84.
Câu 3: Cho cấp số cộng có số hạng đầu
1
1
,
u
công sai
2.
d
Tìm
19
.u
A.
19
3
7.
u
B.
19
3
6.
u
C.
1
9
2
0.
u
D.
19
1
9.
u
Câu 4: Cho hàm số
y f x
liên tục và có đạo hàm liên tục trên khoảng
; .a b
Trong các khẳng định sau khẳng
định nào sai?
A. Nếu hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
thì
0 ; .f x x a b
.
B. Nếu
f x
không đổi dấu trên khoảng
thì
f x
không có cực trị trên khoảng
; .a b
C. Nếu hàm số
0
f x
với mọi
;x a b
thì hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
; .a b
D. Nếu hàm số
0
f x
với mọi
;x a b
thì hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng
; .a b
Câu 5: Trong các hàm số sau hàm số nào không có cực trị?
A.
3 2
3 15 1.
y x x x
B.
3 2
3 15 1.
y x x x
C.
3 2
3
15 1.
y
x x x
D.
3 2
3
2019.
y
x x
Câu 6: Đồ tị hàm số
1
1
x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 7: Đường thẳng
2 1y x
và đồ thị
C
hàm số
3
2
6 11 1y x x x
có bao nhiêu điểm chung?
A. 2. B. 3. C. 1 D. 0.
Câu 8: Gọi
m
M
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
2
3
9 5
y
x x x
trên đoạn
Tính giá trị
.P
M m
A.
1
2.
P
B.
2
2.
P
C.
15.
P
D.
10.
P
Câu 9:
Cho hàm
số
3
2
6 9 1y x x x
. Mện
h đề nào dưới đâyđúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
1
;
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
;
3
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;3
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
3;

.
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2018 - 2019
Đề thi môn: Toán.
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 10: Giá trị cực tiểu của hàm số
3 2
3 9 2
y x x x
A.
20
. B.
7
. C.
25
. D.
3
.
Câu 11: Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang ?
A.
2
16
x
y
x
.B.
4 15
3 1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
2
2019.
y x
Câu 12: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ:
Hỏi hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3. B. 2. C.
4.
D. 5.
Câu 13: Tập xác định của hàm số
1
3
1
y x
là:
A.
1; .
D

B.
.D
C.
;1 .
D

D.
0; .
D

Câu 14: Cho hàm số
2
lg 2019 .
f x x x
Tính
.f x
A.
2
1
.
2019.ln10
f x
x
B.
2
1
.
2019
f x
x
C.
2
ln10
.
2019
f x
x
D.
2
2019
.
2019.ln10
f x
x
Câu 15: Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên
?
A.
1
2
x
y
B.
.
x
y e
C.
1
.
x
y
D.
2
ln .y x
Câu 16: Hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau:
A.
2 .
x
y
B.
2 .
x
y
C.
2 .
x
y
D.
1
.
2
x
y
Câu 17: Bất phương trình
2
log 4 3
x
có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 8. B. 7. C. 10. D. 11.
Câu 18: Số
19
2
2 1
có bao nhiêu chữ số trong hệ đếm thập phân?
A.
157827.
B.
157826.
C. 315654. D. 315653..
Câu 19: Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
ln 2 3
y x x
trên đoạn
0;2 .
Tính giá trị biểu thức
.
M m
A e e
A.
5.
A
B.
6.
A
C.
3.
A
D.
8
A
Câu 20: Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 5% một quý theo hình thức lãi
kép ( sau 3 tháng sẽ tính lãi và cộng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn
và lãi suất như trước đó. Tính tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm ( Tính từ lần gửi đầu tiên)?
x
y
2
2
1
O
A.
179,676
triệu đồng. B.
177,676
triệu đồng
C.
178,676
triệu đồng. D.
176,676
triệu đồng
Câu 21: Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số
lnF x x
?
A.
.f x x
B.
1
.
f x
x
C.
3
.
2
x
f x D.
.f x x
Câu 22: Cho
f x
,
là các hàm số xác định và liên tục trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A.
d d . df x g x x f x x g x x
. B.
2 d 2 df x x f x x
.
C.
d d df x g x x f x x g x x
. D.
d d df x g x x f x x g x x
.
Câu 23: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
3
x
f x
.
A.
d 3
x
f x x C
. B.
d 3 ln 3
x
f x x C
.
C.
3
d
ln3
x
f x x C
. D.
1
3
d
1
x
f x x C
x
.
Câu 24: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
sin 2f x x
.
A.
1 sin 4
d .
2 8
x
f x x x C
. B..
1 sin 4
d .
2 8
x
f x x x C
C..
1 sin 4
d .
2 2
x
f x x x C
D..
1 sin 4
d .
2 2
x
f x x x C
Câu 25: Cho
2
0
d 3
I f x x
. Khi đó
2
0
4 3 dJ f x x
bằng:
A.
2
. B.
6
. C.
8
. D.
4
.
Câu 26: Cho hàm số
f x
liên tục trên đoạn
0;10
10
0
d 7
f x x
6
2
d 3
f x x
. Tính
2 10
0 6
d dP f x x f x x
.
A.
7
P
. B.
4P
. C.
4P
. D.
10
P
.
Câu 27:
e
1
1
d ln 2ln 2.
3
I x e a
x
Tìm
?a
A.
12.a
B.
2.a
C.
7.a
D.
3.
a
Câu 28: Cho hình chóp .
S ABC
có đáy ABC là tam giác vuông tại
0
, , 60 , 2 , B AB a BAC SA a SA
vuông góc
với đáy. Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng
SAC
.SBC
A.
10
.
5
B.
C.
5
.
5
D.
10
.
10
Câu 29: Tính thể tích khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng
,a
cạnh bên bằng
3.
a

Đề thi thử môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm