Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa lần 2

Trang 6/6 - Mã đề thi 254
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . ……………………………………………
Mã đề: 152
Câu 1.
Diện tích toàn phần của khối bát diện cạnh
3a
bằng:
A.
2
2 3
a
.
B.
2
9 3
a
.
C.
2
4 3
a
.
D.
2
18 3
a
.
Câu 2.
Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau?
Hàm số đạt cực đại tại điểm
0
x
bằng
A.
3
.
B.
4
.
C.
0
.
D.
1
.
Câu 3.
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
y
.
B.
lny x
.
C.
lny x
.
D.
e
x
y
.
Câu 4.
Với
a
,
b
là hai số thực khác 0 tùy ý,
2 4
ln
a b
bằng:
A.
2ln 4lna b
.
B.
4ln 2lna b
.
C.
4 ln ln
a b
.
D.
2ln 4lna b
.
Câu 5.
Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
Trường THPT Hậu Lộc I
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 2
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Trang 6/6 - Mã đề thi 254
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
3
hoặc
2
.
B.
Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
0
và có giá trị nhỏ nhất bằng
4
.
C.
Đồ thị của hàm số có đúng
2
điểm cực trị.
D.
Hàm số đạt cực đại tại
0
x
.
Câu 6.
Cho khối lăng trụ
.
ABC A B C
có diện tích đáy
ABC
bằng
S
và chiều cao bằng
h
. Thể tích của khối lăng
trụ đã cho bằng:
A.
Sh
.
B.
1
3
Sh
.
C.
2
3
Sh
.
D.
2Sh
.
Câu 7.
Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
2
3
y x
.
B.
4 2
2 3
y x x
.
C.
4 2
2 3
y x x
.
D.
4 2
2 3
y x x
.
Câu 8.
Cho hai số thực
a
b
với
1
a b
. Chọn khẳng định
đúng
.
A.
1 log log
a b
b a
.
B.
log 1 log
a b
b a
.
C.
2
log 1 log
a b
b a
.
D.
log 1 log
b a
a b
.
Câu 9.
Đạo hàm của hàm số
cos3y x
A.
sin3x
.
B.
3sin3x
.
C.
3sin3x
.
D.
sin3x
.
Câu 10.
Mặt cầu có bán kính
a
có diện tích bằng:
A.
2
4
3
a
.
B.
3
4
3
a
.
C.
2
4
a
.
D.
2
a
.
Câu 11.
Rút gọn biểu thức
1
8
2
.P x x
(với
0
x
).
A.
4
x
.
B.
1
16
x
.
C.
5
16
x
.
D.
5
8
x
.
Câu 12.
Cho
; 1
P

; 1
a a
. Tất cả các giá trị của
a
để
P Q
A.
1
a
.
B.
2
a
.
C.
2
a
.
D.
1
a
.
Câu 13.
Hàm số
3
3 1y x x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A.
2; 1
.
B.
.
C.
1
;1
2
.
D.
1;2
.
Câu 14.
Cho khối chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy và cạnh
bên
SB
tạo với mặt phẳng đáy góc
45
. Thể tích của khối chóp
.
S ABCD
bằng
A.
3
2
3
a
.
B.
3
2
6
a
.
C.
3
a
.
D.
3
3
a
.
Câu 15.
Cho khối chóp tứ giác đều có thể tích bằng
3
16cm
và cạnh đáy bằng
4cm
, chiều cao của khối chóp đó
bằng
A.
3 2cm
B.
4cm
C.
3cm
D.
2 3cm
Câu 16.
Cho hình nón có bán kính đáy bằng
a
và diện tích toàn phần bằng
2
3
a
. Độ dài đường sinh
l
của hình
nón bằng:
A.
2l a
.
B.
4l a
.
C.
3l a
.
D.
l a
.
Trang 6/6 - Mã đề thi 254
Câu 17.
Cho tứ diện
ABCD
AB AC
,
DB DC
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
BC AD
.
B.
CD ABD
.
C.
AB BC
.
D.
( )AB ABC
.
Câu 18.
Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
!
k
n
n
A
k
.
B.
!
k
n
A n
.
C.
!
! !
k
n
n
A
k n k
.
D.
!
!
k
n
n
A
n k
.
Câu 19.
Cho một hình chóp có số đỉnh là
2018
, số cạnh của hình chóp đó là
A.
4036
.
B.
2019
.
C.
1009
.
D.
4034
.
Câu 20.
Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
1;2; 1 , 2; 1;3 , 3;5;1
A B C
. Tìm tọa độ
điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành.
A.
4;8; 5
D
.
B.
4;8; 3
D
.
C.
2;8; 3
D
.
D.
2;2;5
D
.
Câu 21.
Tìm số tiệm cận ðứng và ngang của đồ thị hàm số
3
3
1
2
x
y
x x
A.
0
.
B.
2
.
C.
1
.
D.
3
.
Câu 22.
Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật
3 2
4 12
s t t t m
, trong đó
t s
là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất điểm
đó đạt giá trị bé nhất khi
t
bằng bao nhiêu?
A.
2
s
.
B.
 
8
3
s
.
C.
 
0 s
.
D.
 
4
3
s
.
Câu 23.
Tính
3
2
0
.
1
a
x x
I dx
x
A.
2 2
1 1 1.
I a a
B.
2 2
1
1 1 1 .
3
I a a
C.
2 2
1
1 1 1 .
3
I a a
D.
2 2
1 1 1.
I a a
Câu 24.
Trong hệ trục tọa độ
0xyz
cho điểm
2;1;2
H
, điểm
H
là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ
O
xuống
mặt phẳng
P
, số đo góc giữa mặt phẳng
P
và mặt phẳng
: 11 0
Q x y
A.
0
90
.
B.
0
30
.
C.
0
60
.
D.
0
45
.
Câu 25.
Cho n là số nguyên dương khác 0, hãy tính tích phân
1
2
0
1
n
I x xdx
theo n.
A.
1
.
2 2
I
n
B.
1
.
2
I
n
C.
1
.
2 1
I
n
D.
1
.
2 1
I
n
Câu 26.
Cho hàm số
f x
thỏa mãn
2017
0
1.
f x dx
Tính tích phân
1
0
2017
I f x dx
.
A.
1
2017
I
.
B.
0
I
.
C.
2017
I
.
D.
1I
.
Câu 27.
Tìm điều kiện của
m
để phương trình
2 1 cos2 2 .sin .cos 1
m x m x x m
vô nghiệm?
A.
m
.
B.
1
;0 ;
2
m
  
.
C.
1
0
2
m
.
D.
1
0
2
m
.
Câu 28.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
tại giao điểm của đồ thị với trục tung?
A.
2
y x
.
B.
2y x
.
C.
y x
.
D.
y x
.

Đề thi thử Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm