Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
Mã đề 132
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1
Bài thi: TOÁN
Ngày thi: 23 - 24/02/2019
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)
Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng cạnh bên bằng Độ lớn của góc giữa
đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng
A. B. C. D.
Câu 2: Hình vẽ là đồ thị của hàm số
A. B. C. D.
Câu 3: Đường thẳng là giao của hai mặt phẳng thì có phương trình là
A. . B. .
C. . D.
Câu 4: Cho tập gồm 20 số tự nhiên từ 1đến 20.Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S .Xác suất để
ba số lấy được lập thành một cấp số cộng là
A. B. C. D.
Câu 5: Mặt phẳng đi qua và song song trục có phương trình
A. B. . C. D. .
Câu 6: Cho lăng trụ đều .Gọi M,N,P tương ứng trung điểm của
.Nếu gọi là độ lớn của góc của hai mặt phẳng thì bằng
A. B. C. D.
Câu 7: Lăng trụ có chiều cao bằng đáy là tam giác vuông cân và có thể tích bằng .Cạnh góc vuông của
đáy lăng trụ bằng
.
S ABCD
,a
2 .a
0
45 .
0
75 .
0
30 .
0
60 .
3
.
1
x
y
x
3
.
1
x
y
x
3
.
1
x
y
x
3
.
1
x
y
x
5 0& 2 3 0
x z x y z
2 1
1 3 1
x y z
2 1
1 2 1
x y z
2 1 3
1 1 1
x y z
2 1 3
.
1 2 1
x y z
1;2;3;...;19;20
S
7
.
38
5
.
38
3
.
38
1
.
114
( )P
(3;0;0), (0;0;4)
A B
Oy
4 3 12 0.
x z
3 4 12 0
x z
4 3 12 0
x z
4 3 0
x z
. ' ' 'ABC A B C
2 3, ' 2
AB BB
' ', ' '&
A B A C BC
( )&( ')MNP ACC
cos
4
.
5
2
.
5
3
.
5
2 3
.
5
,a
3
2a
A. B. C. D.
Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình bằng
A. . B. C. . D.
Câu 9: Xét các số phức z thỏa mãn .Số phức z nhỏ nhất là
A. B. C. D.
Câu 10: Cho hàm số liên tục trên
Tổng bằng
A. B.
C. D.
Câu 11: Cho hình chóp đều cạnh đáy bằng cạnh bên bằng .Gọi góc của mặt
phẳng (SAC) và mặt phẳng (SAB);Khi đó bằng
A. B. . C. D. .
Câu 12: Trong không gian cho Gọi mặt phẳng song
song với mp(ABC), cách đều D và mặt phẳng (ABC).Phương trình của (P) là
A. B.
C. D.
Câu 13: Số nào sau đây là điểm cực đại của hàm số ?
A. B. C. D.
Câu 14: Cho hàm số đạo hàm liên tục trên , thỏa mãn hệ thức
.Biết .Giá trị của
bằng
A. B. C. D.
Câu 15: Cho .Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây ?
A. B. C. D.
Câu 16: Hàm số đồng biến trên khoảng
A. B. C. D.
4 .a
2 .a
.a
4 .a
4 6.2 2 0
x x
0
6
2
1 3 2
z i
1z
1 5 .z i
1 .z i
1 3 .z i
1 .z i
2
, 0
( )
2 3 , 0
x
e m khi x
f x
x x khi x
1
1
( ) 3 , ( , , ).
f x dx ae b c a b c
3T a b c
15.
10.
19.
17.
.
S ABCD
2
2 2
cos
5
.
7
2 5
5
21
.
7
5
5
Ox ,yz
(2;0;0), (0;4;0), (0;0;6)& (2;4;6).
A B C D
( )P
( )P
6 3 2 24 0.
x y z
6 3 2 12 0.
x y z
6 3 2 0.
x y z
6 3 2 36 0.
x y z
4 3 2
2 2
y x x x
1
.
2
0.
2.
( )f x
(0) 0, '(0) 0
f f
2 2
( ). '( ) 18 (3 ) '( ) (6 1) ( )f x f x x x x f x x f x x
1
( ) 2
0
( 1) ,( , )
f x
x e dx ae b a b
a b
1.
2.
0.
2
.
3
2
0
(3 2 1) 6
m
x x dx
1;2 .
;0 .

0;4 .
3;1 .
3 2
3 2
y x x
(0;2).
( ;0).
(1; 4).
(4; ).
Câu 17: Cho hàm số liên tục trên Tích phân bằng
A. B. C. D.
Câu 18: Một hộp có 10 quả cầu xanh,5 quả cầu đỏ.Lấy ngẫu nhiên 5 quả thộp đó Xác suất để được 5 quả có
đủ hai màu là
A. B. C. D.
Câu 19: Tập xác định của hàm số
A. B. C. D.
Câu 20: Cho hình hộp chữ nhật
.Khoảng cách giữa hai đường
thẳng bằng
A.
B.
C. D.
Câu 21: Hàm số có đạo hàm liên tục trên và dấu của đạo hàm được cho bởi bảng dưới đây
.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
A. B. C. D.
Câu 22: Cho . Tổng bằng
A. B. C. D.
Câu 23: Đường thẳng :đi qua điểm ,nằm trong mặt phẳng tạo với đường
thẳng một góc nhỏ nhất thì phương trình của
A. B. C. D.
Câu 24: Cho Số giá trị của n thỏa mãn giả thiết đã cho là
A. B. . C. D. vô số.
Câu 25: Cho hàm số có đồ thị như hình dưới đây
( )f x
4 4
0 3
( ) 10, ( ) 4
f x dx f x dx
3
0
( )f x dx
4.
7.
3.
6.
13
.
143
132
.
143
12
.
143
250
.
273
ln( 2)
y x
.
3; .
0; .
2; .
. ' ' ' 'ABCD A B C D
, ' 2AB a AD AA a
& 'AC DC
6
.
3
a
3
.
2
a
3
.
3
a
3
.
2
a
( )y f x
(2 2)
y f x
1;1 .
2; .
1;2 .
; 1 .
* 2 2 8 8 2 8
& 2. .
n n n
n n n n n n
n C C C C C C
2 1 2 2 2
1 2 . ...
n
n n n
T C C n C
 
9
55.2 .
10
55.2 .
10
5.2 .
8
55.2 .
(3;1;1)
M
( ) 3 0
x y z
1
( ) 4 3
3 2
x
d y t
z t
1
'.
2 '
x
y t
z t
8 5 '
3 4 '.
2 '
x t
y t
z t
1 2 '
1 ' .
3 2 '
x t
y t
z t
1 5 '
1 4 '.
3 2 '
x t
y t
z t
& ! 1.
n n
1.
2
0.
( )f x

Đề thi thử Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm