Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa lần 1

Trang 1/6 - Mã đề: A
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 - LẦN 1
MÔN: TOÁN
Năm học: 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi có 6 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm.
Mã đề: A
Câu 1.
Đồ thị hàm số
4 2
3
y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
0.
Câu 2.
Với giá trị nào của tham số
m
thì hàm số
3 2
(2 3) 3y x mx m x
đạt cực đại tại
1x
?
A.
3.
m
.
B.
3.
m
.
C.
3.
m
.
D.
3.
m
.
Câu 3.
Bác An gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất
0,7% /
tháng. Sau sáu tháng gửi
tiền, lãi suất tăng lên
0,9% /
tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống
0,6% /
tháng giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau
mỗi tháng, số tiền lãi sđược nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó lãi kép). Hỏi sau một
năm gửi tiền, bác An rút được số tiền gần nhất với số nào sau đây?
A.
5.453.000
đồng.
B.
5.436.000
đồng.
C.
5.468.000
đồng.
D.
5.463.000
đồng.
Câu 4.
Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?
A.
4 2
y x x
.
B.
4 2
2 1
y x x
.
C.
4 2
3 1
y x x
.
D.
4 2
2 1
y x x
.
x
y
-1
1
-1
0
1
Câu 5.
Cho hàm số
2
1
2 3
x
y
mx x
. tất cả bao nhiêu giá trị
m
để đthị hàm số đúng hai
đường tiệm cận?
A.
0.
B.
1.
C. 2
.
D.
3.
Câu 6.
Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 thể lập được bao nhiêu số tnhiên không chia hết cho 5, gồm 4
chữ số khác nhau?
A.
120.
B.
72.
C.
69.
D.
54
.
Câu 7.
Với giá trị nào của tham số m
thì hàm số
3 2
1
(2 3) 2
3
y x mx m x m
nghịch biến
trên
?
A.
3 1
m
 
.
B.
1
m
.
C.
3
1.
m
m
.
D.
3 1
m
 
.
Trang 2/6 - Mã đề: A
Câu 8.
Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
có đồ thị
( )C
và đường thẳng
d
:
y x m
. Giá trị của tham số m để
d
cắt
( )C
tại hai điểm phân biệt
,A B
sao cho
10
AB
là:
A.
1
m
hoặc
6
m
.
B.
0 5
m
.
C.
0
m
hoặc
6.
m
.
D.
0
m
hoặc
7
m
.
Câu 9.
Bất phương trình
2 3 1 6
x x
có tập nghiệm là:
A.
;2

.
B.
9
;
4

.
C.
9
;
4

.
D.
;2

.
Câu 10.
Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn tâm
1; 2
I
, bán kính bằng 3?
A.
2 2
1 2 9
x y
.
B.
2 2
1 2 9
x y
.
C.
2 2
1 2 9
x y
.
D.
2 2
1 2 9
x y
.
Câu 11.
Cho tập hợp
A
gồm
12
phần tử. Số tập con gồm
4
phần tử của tập hợp
A
là:
A.
8
12
A
.
B.
4
12
C
.
C.
4!
.
D.
4
12
A
.
Câu 12.
Bất phương trình
2
1 1
1
2 1
x
x
có tập nghiệm là:
A.
5
; 1 0;
4

\
1
2
 
 
 
.
B.
5
; 1 0;
4

\
1
2
 
 
 
.
C.
5
; 1 0;
4

\
1
2
 
 
 
.
D.
5
; 1 0;
4
S

.
Câu 13.
Cho hai đường thẳng song song
1 2
,d d
. Trên
1
d
lấy 6 điểm phân biệt, trên
2
d
lấy 4 điểm phân
biệt. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một
tam giác. Xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh thuộc
1
d
là:
A.
2
9
.
B.
5
9
.
C.
3
8
.
D.
5
8
.
Câu 14.
Với giá trị nào của tham số m thì phương trình
3sin cos 5
x m x
vô nghiệm?
A.
4
m
.
B.
4
m
.
C.
4
m
.
D.
4 4
m
.
Câu 15.
Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình
4 2
1
( ) 3 2 4
4
S t t t t
, trong đó t tính
bằng giây (s) S tính bằng mét (m). Tại thời điểm nào vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn
nhất?
A.
1t
.
B.
2
t
.
C.
2t
.
D.
3
t
.
Câu 16.
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC trọng tâm
2
;0
3
G
, biết M(1;1)
trung điểm cạnh B
C.
Tọa độ đỉnh A là:
A.
(2; 0).
B.
2;0
.
C.
0; 2
.
D.
(0; 2).
Câu 17.
Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Số cách xếp các học sinh đó thành một
hàng dọc sao cho 4 học sinh nam đứng liền nhau là:
A.
17820.
B.
17280.
C.
5760.
D.
2820.
Trang 3/6 - Mã đề: A
Câu 18.
Giới hạn
3
1 5 1
lim
4 3
x
x x a
b
x x
, với
, , 0
a b Z b
a
b
phân số tối giản. Giá trị của
a b
là:
A.
1
.
B.
1
.
C.
9
8
.
D.
1
9
.
Câu 19.
Cho hai số thực dương
a
b
. Biểu thức
5
3
a b a
b a b
được viết dưới dạng lũy thừa với số
hữu tỉ là:
A.
30
31
a
b
.
B.
1
7
a
b
.
C.
1
6
a
b
.
D.
31
30
a
b
.
Câu 20.
Tập xác định của hàm số
2
3
log
2
x
y
x
là:
A.
\{ 3;2}
D
.
B.
( ; 3) (2; )  
D
.
C.
[ 3;2]
D
.
D.
( 3;2)
D
.
Câu 21.
Số nghiệm của phương trình
2
cos cos 2 0
x x
trong đoạn
0;2
là:
A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
1.
Câu 22.
Cho hàm số
3 2
3 3 2
y x x x
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
Hàm số đồng biến trên
.
B.
Hàm số nghịch biến trên
.
C.
Hàm số đồng biến trên khoảng
;1
và nghịch biến trên khoảng
1;

.
D.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
và đồng biến trên khoảng
1;

.
Câu 23.
Tập xác định của hàm số
2
1
5 6 4
x
y
x x x
là:
A.
1;4 \ 2;3
.
B.
1;4
.
C.
1;4 \ 2;3
.
D.
1;4 \ 2;3
.
Câu 24.
Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
2sin cos 3y x x
bằng:
A.
31
.
8
.
B.
5.
.
C.
4.
.
D.
24
5
.
Câu 25.
Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1 3
2
x
y
x
lần lượt
là:
A.
2
x
3
y
.
B.
2
y
3
x
.
C.
2
x
1y
.
D.
2
x
1y
.
Câu 26.
Một lớp có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng
giải bài tập. Xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ là:
A.
4651
.
5236
.
B.
4615
.
5236
.
C.
4610
.
5236
.
D.
4615
.
5263
.
Câu 27.
Cho
, , 0; 1; 1a b c a b
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào
sai
?

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm