Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Trang 1/6 Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU
THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN
(Đề có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPTQUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút,không kể thời gian phát đề.
Họ và tên học sinh:...............................................................; Số báo danh: ……. đề: 101
Câu 1. Hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là
1; 1
. B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
1; 1
.
C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
1;3
. D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
1;1
.
Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.
log .
e
yx
B.
3
log .yx
C.
D.
Câu 3. Họ nguyên hàm
Fx
của hàm số
( ) sin 2 1f x x
là:
A.
1
( ) cos 2 1
2
F x x C
. B.
1
( ) cos 2 1
2
F x x C
.
C.
1
( ) cos 2 1
2
F x x
. D.
( ) cos 2 1F x x
.
Câu 4. Cho hàm số
fx
có bảng biến thiên
.
Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên
1;1
. B. Hàm số nghịch biến trên
1; 
.
C. Hàm số đồng biến trên
;1
. D. Hàm số đồng biến trên
1;1
.
Câu 5. Cho hàm số
fx
đạo hàm trên đoạn
1;4
,
4 2019f
,
4
1
d 2020f x x
. Tính
1f
?
A.
11f
. B.
11f 
. C.
13f 
. D.
.
Câu 6. Hình bát diện đều có số cạnh là:
A.
6
. B.
8
. C.
12
. D.
10
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.comTải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 Mã đề 101
Câu 7. Cho mặt cầu
S
có bán kính
2R
(cm). Tính diện tích
S
của mặt cầu.
A.
32
3
S
(cm
2
). B.
32S
(cm
2
). C.
16S
(cm
2
). D.
16
3
S
(cm
2
).
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
:2 3 4 1 0x y z
. Khi đó, một véctơ pháp
tuyến ca
A.
2;3;1n 
. B.
2;3; 4n 
. C.
2; 3;4n 
. D.
2;3;4n 
.
Câu 9. Đồ thị trong hình dưới đồ thị của một trong bốn hàm số cho trong các phương án sau
đây, đó là hàm số nào?
A.
32
32y x x
. B.
3
32y x x
. C.
32
32y x x
. D.
32
32y x x
.
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
P
đi qua điểm
0; 1;4A
một véctơ
pháp tuyến
2;2; 1n 
. Phương trình của
P
A.
2 2 6 0x y z
. B.
2 2 6 0x y z
.
C.
2 2 6 0x y z
. D.
2 2 6 0x y z
.
Câu 11. Một tổ học sinh
7
nam
3
nữ. Chọn ngẫu nhiên
2
người. Tính xác suất sao cho
2
người được chọn đều là nữ.
A.
1
15
. B.
7
15
. C.
8
15
. D.
1
5
.
Câu 12. Cho khối chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
2,a
3
2
SA a
SA
vuông
góc với đáy. Thể tích khối chóp
.S ABCD
là.
A.
3
4a
. B.
3
a
. C.
3
3
a
. D.
3
2a
.
Câu 13. Hàm số
3
2
log 4y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 14. Cho cấp số cộng
n
u
1
3u 
,
6
27u
. Tính công sai
d
.
A.
7d
. B.
5d
. C.
8d
. D.
6d
.
Câu 15. Gọi
m
M
lần lượt gtrị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2
4y x x
.
Khi đó
Mm
bằng
A.
4
. B.
2 2 2
. C.
2 2 1
. D.
2 2 1
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.comTải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 Mã đề 101
Câu 16. Cho hàm số
fx
đạo hàm

24
1 3 1f x x x x
trên
. Tính số điểm cực
trị của hàm số
y f x
.
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
4
.
Câu 17. Cho khối trụ bán kính đáy
3r
(cm) chiều cao bằng
4h
(cm). Tính thể tích
V
của khối trụ.
A.
16V
(cm
3
). B.
48V
(cm
3
). C.
12V
(cm
3
). D.
36V
(cm
3
).
Câu 18. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
là:
A.
1
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 19. Cho hàm số
y f x
đồ thị như đường cong hình dưới. Phương trình
2fx
bao nhiêu nghiệm ?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 20. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
( ) 2
x
f x e

trên đoạn
[0;3]
.
A.
4
2e
. B.
2
2e
. C.
2e
. D.
3
2e
.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2;1;1A
,
. Mặt cầu
S
đường kính
AB
có phương trình là
A.
22
2
1 2 3x y z
. B.
22
2
1 2 3x y z
.
C.
22
2
1 2 3x y z
. D.
22
2
1 2 12x y z
.
Câu 22. Cho hàm số
fx
liên tục trên
1
0
d2f x x
;
3
0
d 12f x x
. Tính
3
1
dI f x x
.
A.
8I
. B.
12I
. C.
36I
. D.
10I
.
Câu 23. Cho các số dương
, , , .a b c d
Tính giá trị của biểu thức
ln ln ln ln .
a b c d
S
b c d a
A.
1.
B.
0.
C.
ln( ).
a b c d
b c d a
D.
ln( ).abcd
Câu 24. Tính thể tích của một khối chóp biết khối chóp đó đường cao bằng
3a
, diện tích mặt
đáy bằng
2
4a
.
A.
3
6a
. B.
3
4a
. C.
3
12a
. D.
3
16a
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.comTải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 97
Sắp xếp theo

    Thư viện Đề thi

    Xem thêm