Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Ân Thi - Hưng Yên (Lần 1)

Để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải nhanh bài tập Toán một cách hiệu quả, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Ân Thi - Hưng Yên (Lần 1). Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Phương trình 4x + 3.2x - 4 = 0 có nghiệm là?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Câu 2: Cho hàm số y = f (x) với đạo hàm f '(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số g (x) = f (x) - x3/3 + x2 - x + 2 đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. x = 0

C. x = 1

B. x = 0, 5

D. x = -1

Câu 3: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không đồng biến trên R?

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 4: Có 2 bạn nam và 3 bạn nữ được xếp vào một ghế dài có 5 vị trí. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ lẫn nhau?

A. 12

B. 24

C. 48

D. 36

Câu 5: Trong không gian. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Ân Thi - Hưng Yên (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm