Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
THPT THỊ
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí H
2
?
A. Al. B. Cu. C. Ag. D. Au.
Câu 42: Muối mononatri của amino axit o sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?
A. Axit amino axetic. B. Alanin. C. Lysin. D. Axit glutamic.
Câu 43: Dung dịch muối nào sau đây u da cam ?
A. K
2
Cr
2
O
7
. B. K
2
CrO
4
. C. AlCl
3
. D. KMnO
4
.
Câu 44: Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí nào sau đây?
A. Cl
2
. B. O
2
. C. N
2
. D. CO
2
.
Câu 45: Kim loại M tác dụng hết với Cl
2
dư, thu được muối MCl
2
. Kim loại M không thể
A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Ca.
Câu 46: Hợp chất o sau đây của sắt lưu huỳnh số oxi hoá -1 ?
A. FeS. B. FeSO
4
. C. Fe
2
(SO
4
)
3
. D. FeS
2
.
Câu 47: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng, thu được hỗn hợp 2 khí?
A. Fe(OH)
2
. B. FeO. C. FeCO
3
. D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 48: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước nhiệt độ thường?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. Mg. B. Al. C. Be. D. K.
Câu 49: Axit nào sau đây axit béo không no?
A. Axit stearic. B. Axit oleic. C. Axit panmitic. D. Axit ađipic.
Câu 50: Kim loại nào sau đây khối lượng riêng nhỏ nhất ?
A. Na. B. Li. C. Mg. D. K.
Câu 51: Ion nào sau đây oxi hóa được ion Fe
2+
thành Fe
3+
?
A. Al
3+
. B. Mg
2+
. C. Ag
+
. D. Cu
2+
.
Câu 52: Hợp chất o sau đây chất hữu ?
A. CH
3
COONa. B. CaC
2
. C. Al
4
C
3
. D. NaHCO
3
.
Câu 53: Este nào sau đây công thức phân tử C
4
H
8
O
2
?
A. Vinyl axetat. B. Etyl axetat. C. Phenyl axetat. D. Propyl axetat.
Câu 54: Chất nào sau đây được dùng để làm thuốc tăng lực trong y học tiêm tĩnh mạch để điều
trị thiếu hụt đường ?
A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.
Câu 55: Polisaccarit X màu trắng, mạch không phân nhánh, không tan trong nước, được hợp
thành từ các mắt xích β-glucozơ. X
A. Saccarozơ. B. Amilopectin. C. Amilozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 56: Thành phần chính của quặng hematit nâu
A. Fe
3
O
4
. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
2
O
3
.nH
2
O. D. FeCO
3
.
Câu 57: Một chất chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước tác dụng bảo vệ các sinh vật
trên trái đất không bị bức xạ cực tím. Chất này
A. cacbon đioxit. B. oxi. C. lưu huỳnh đioxit. D. ozon.
Câu 58: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Alanin. B. Saccarozơ. C. Anilin. D. Etylamin.
Câu 59: Kim loại nào sau đây chỉ thể điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy ?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. Cu. B. K. C. Ag. D. Zn.
Câu 60: Polime nào sau đây không phải thành phần chính của chất dẻo ?
A. Polietilen. B. Poliacrilonitrin.
C. Poli(vinyl clorua). D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các loại poliamit bền trong môi trường axit kiềm.
B. Cao su lưu hóa cấu trúc mạch không phân nhánh.
C. Sợi bông, tằm đều thuộc loại bán tổng hợp.
D. Polime thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp trùng ngưng monome tương ứng.
Câu 62: Cho hỗn hợp Cu Fe
3
O
4
tác dụng với dung dịch HCl thu được chất rắn không tan
dung dịch X. Tất cả các chất tan trong dung dịch X đều phản ng được với chất nào sau đây ?
A. Ni. B. Na
2
SO
4
. C. AgNO
3
. D. Cu.
Câu 63: Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Zn Al trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí
H
2
(đktc) dung dịch chứa 26,95 gam muối. Giá trị của V
A. 5,6. B. 2,24. C. 11,2. D. 6,72.
Câu 64: Sản phẩm cháy của Mg trong khí CO2
A. MgO + C. B. MgO + CO. C. Mg
2
C C. D. Mg
2
C + CO.
Câu 65: Nguyên tắc làm mềm nước cứng
A. giảm nồng độ ion Ca
2+
, Mg
2+
trong nước cứng.
B. dùng Na
2
CO
3
(hoặc Na
3
PO
4
) để làm mất tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu.
C. giảm nồng độ ion Cl
-
SO
4
2-
trong nước cứng.
D. giảm nồng độ ion HCO
3
-
, Cl
-
SO
4
2-
trong nước cứng.
Câu 66: phòng hóa hoàn toàn hỗn hợp phenyl axetat benzyl fomat bằng NaOH , thu được
sản phẩm hữu gồm:
A. 3 muối 2 ancol. B. 2 muối 1 ancol. C. 3 muối 1 ancol. D. 2 muối 2 ancol.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Thị Xã Quảng Trị được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Có thể thấy năm nay các trường đã ra đề thi thử sớm hơn mọi năm, hy vọng giúp các bạn học sinh ôn luyện cũng như củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì THPT Quốc gia tốt nhất. Đề thi được các thầy cô nhận định là khá hay và có độ khó.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Thị Xã Quảng Trị

41A 42D 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49B 50B
51C 52A 53B 54B 55D 56C 57D 58D 59B 60B
61D 62C 63A 64A 65A 66C 67B 68B 69B 70D
71D 72C 73C 74A 75D 76C 77D 78B 79C 80D

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Thị Xã Quảng Trị đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 198
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm