Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Trang 1/6 – Mã đề 234
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề kiểm tra có 06 trang, gồm 50 câu, bắt đầu từ câu 1 đến câu 50)
Mã đề 234
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………….……………………………………..
Số báo danh: ………………………………………………………………………………………………
Câu 1: Đạo hàm của hàm s
10
x
y
A.
' 10 .
x
y x
B.
1
' 10 .
x
y x
C.
' 10 .ln10.
x
y
D.
' 10 .
x
y
Câu 2: Nếu
3
1
d 4f x x
thì
3
1
2 3 df x x
bằng
A. 5. B. 2. C. 1. D.
2.
Câu 3: Số phức liên hợp của
1 2z i
A.
1 2 .i
B.
1 2 .i 
C.
1 2 .i
D.
1 2 .i 
Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
,AB a
2 ,AD a
3 .AA a
Thể tích
V
của khối
hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
A.
3
2 .V a
B.
3
.V a
C.
3
6 .V a
D.
3
3 .V a
Câu 5: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình sau?
A.
3 2
2 6 3 1.y x x x
B.
3 2
2 6 3 1.y x x x
C.
4 2
1
2 1.
4
y x x
D.
4 2
1
2 1.
4
y x x
Câu 6: Cho
H
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
2y x x
trục hoành. Quay hình
phẳng
H
quanh trục hoành ta được một khối tròn xoay có thể tích bằng
A.
81
.
10
B.
81
.
10
C.
9
.
2
D.
9
.
2
Câu 7: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
3; 1; 2 .A
Điểm đối xứng với
A
qua
O
có tọa độ là
A.
3; 2; 1 .
B.
2; 1; 3 .
C.
3; 1; 2 .
D.
2; 1; 3 .
Câu 8: Cho khối chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
hình vuông cạnh
2,
SA
vuông góc với đáy
3SA
(tham khảo nh vẽ). Thể tích khối chóp đã cho bằng
A. 4. B. 6. C. 3. D. 12.
C
A
B
D
S
Trang 2/6 – Mã đề 234
Câu 9: Cho hình nón có đường kính đáy
8d
cm
và độ dài đường sinh
5l
m.
Diện tích xung quanh
của hình nón đã cho bằng
A.
2000
2
cm .
B.
4000
2
cm .
C.
40
2
cm .
D.
20
2
cm .
Câu 10: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
3 1
2
x
y
x
đường thẳng có phương trình
A.
2.x
B.
2.y
C.
3.x
D.
3.y
Câu 11: Cho hàm số bậc ba
y f x
đồ thị là đường cong như hình bên.
Phương trình
2
2 0f x f x
có bao nhiêu nghiệm thực?
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
,AB a
3A A a
(tham khảo hình vẽ).
Góc giữa
A B
và mặt phẳng
ABCD
bằng
A.
60 .
B.
30 .
C.
45 .
D.
90 .
Câu 13: Với
a
là số thực dương tuỳ ý,
log 4 log3a
bằng
A.
2
log12 .a
B.
log 7 .a
C.
log 4 3 .a
D.
log12 .a
Câu 14: Nếu
2
1
d 3f x x
thì
1
2
df x x
bằng
A. 3. B.
1.
C.
3.
D. 2.
Câu 15: Cho hàm số
sin .
x
f x e x
Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
1
d cos .
x
f x x xe x C
B.
d cos .
x
f x x e x C
C.
1
d cos .
x
f x x xe x C
D.
d cos .
x
f x x e x C
Câu 16: Cho
a
là số thực dương và
4
3
.P a
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
3
4
.
P a
B.
1
4
.
P a
C.
4
3
.
P a
D.
1
3
.
P a
Câu 17: Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng
1 2 1
: 0
2 3 3
x y z
d
có một vectơ chỉ phương là
A.
3
2; 3; 3 .u
B.
2
1; 2; 1 .u
C.
4
3; 3; 2 .u
D.
1
1; 2; 1 .u
C'
D'
A'
C
A
B
D
B'
Trang 3/6 – Mã đề 234
Câu 18: Trên mặt phẳng
,Oxy
cho số phức
z
thỏa n
1z i i z
. Tập hợp điểm biểu diễn các
số phức
z
đã cho là một đường tròn có tâm là
A.
0; 1 .I
B.
1; 0 .I
C.
0; 1 .I
D.
1; 0 .I
Câu 19: nh tổng tất cả các nghiệm của phương trình
100 7.10 10 0.
x x
A. 7. B.
log 7.
C. 1. D.
ln 7.
Câu 20: Cho hàm số bậc bốn
y f x
có đồ thị là đường cong như hình vẽ.
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A.
1.
B.
0; 1 .
C.
1; 1 .
D. 0.
Câu 21: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
15y x x
trên đoạn
1; 15
bằng
A. 3150. B.
10 5.
C.
22.
D.
14.
Câu 22: Cho mặt cầu có bán kính
2.r
Diện tích của mặt cầu đã cho bằng
A.
16 .
B.
8 .
C.
4 .
D.
32
.
3
Câu 23: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 12 học sinh?
A. 1320. B. 1728. C. 220. D. 36.
Câu 24: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 5 0.P x y z
Điểm nào ới đây thuộc
?P
A.
1; 2; 1 .P
B.
1; 2; 0 .Q
C.
1; 2; 1 .M
D.
1; 2; 10 .N
Câu 25: Cho cấp số cộng
n
u
với
1
2u
và công sai
3.d
Giá trị của
4
u
bằng
A. 54. B. 14. C. 9. D. 11.
Câu 26: Cho
3
d .x x F x C
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
2
3 .F x x
B.
3
.F x x
C.
3
.F x x C
D.
4
.
4
x
F x C
Câu 27: Cho hai số phức
1
2 3z i
2
1 .z i
Số phức
2
1 2
z z
bằng
A.
4 3 .i
B.
2 .i
C.
5 10 .i
D.
3 2 .i
Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình
3
log 2 2x
A.
2; 8 .
B.
; 4 .
C.
; 11 .
D.
2; 11 .
Câu 29: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
1; 3; 2A
mặt phẳng
: 2 3 5 0.P x y z
Mặt
phẳng đi qua
A
và song song với
P
có phương trình
A.
2 3 11 0.x y z
B.
3 2 11 0.x y z
C.
3 2 11 0.x y z
D.
2 3 11 0.x y z
Câu 30: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
2
2 1f x x x x
với mọi
.x
Hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
Câu 31: Phần thực của số phức
2 3z i
A.
3.
B. 2. C. 5. D. 3.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Sóc Trăng được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 144
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm