Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 2 Sở GD&ĐT Hòa Bình

Câu 1: Cho . Khẳng định nào dưới đây đúng?
( ) 2
x
f x
A. B.
( ) ( ) 2 .
x
f x d x C= +
ò
( ) ( ) 2 .ln 2 .
x
f x d x C= +
ò
C. D.
1
2
( ) .
1
x
f x dx C
x
+
= +
+
ò
2
( ) .
ln 2
x
f x dx C= +
ò
Câu 2: Cho hàm số bảng biến thiên như sau
( )
y f x
Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn bằng
3;3
A. B. C. D.
8.
3.
2.
6.
Câu 3: Cho cấp số nhân với giá trị của công bội bằng
q
A. B. C. D.
1
.
3
±
3.
3.±
3.-
Câu 4: Cho hai số phức . Số phức liên hợp của bằng
1 2
2 3 ; z 3
z i i
1 2
w = z z
A. . B. . C. . D.
1 2i- -
1 2i-
1 2i- +
1 2i+
Câu 5: Cho hàm số bảng biến thiên như sau
( )
y f x
x

2
1

'y
0
0
y

1
3

Hàm số đã cho đồng biến trên đoạn nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
( 2; 1)- -
( 3; )- +¥
( ; 2) -
( ;1)-¥
Câu 6: Tập xác định của hàm số là.
3
4y x
A. . B. . C. . D. .
4;
;4
;4
\ 4
Câu 7: Cho hàm số đồ thị . Số giao điểm của với trục hoành là.
3
3 2y x x
C
C
A. . B. . C. . D. .
0
2
1
3
Câu 8: Trên mặt phẳng tọa độ , biết điểm biểu diễn số phức . Phần thực của bằng.
Oxy
5;1M
z
z
A. . B. . C. . D. .
5
5
1
1
Câu 9: Một khối chóp có diện tích đáy bằng , chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đó bằng.
6
4
SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH
--------------------
Đề thi gồm có 06 trang
ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
A. . B. . C. . D. .
12
8
72
24
Câu 10: Cho hình nón có bán kính đường sinh . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho
4r
5l
bằng.
A. . B. . C. . D. .
40
xq
S
15
xq
S
10
xq
S
20
xq
S
Câu 11: Với , là các số thực dương tùy ý và , bằng
a
b
1a
5
log
a
b
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
1
log
5
a
b
5 log
a
b
1
log
5
a
b
5log
a
b
Câu 12: Trong không gian , điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng
Oxyz
: 3 2 1 0 P x y z
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3;1;3
1;2;2
2; 1; 3
0;1;1
Câu 13: Trên khoảng , đạo hàm của hàm số
0;
log 3y x
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
1
3 ln10
y
x
1
3 ln3
y
x
1
ln3
y
x
1
ln10
y
x
Câu 14: Trong không gian , cho hai véc ; . Tích vô hướng
Oxyz
2; 1;1
a
1;1; 3
b
.
a b
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
2; 1; 3
4
0
2
Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình
3 2 3
5 25
x x
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3;
2;
;2
;3
Câu 16: Nếu thì bằng
5
1
d 2f x x
7
5
d 6f x x
7
1
df x x
A. B. C. D.
12.
8.
4.
8.
Câu 17: Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Số cách chọn 2 học sinh của tổ đó đi trực nhật
A. B. C. D.
55.
25.
110.
30.
Câu 18: Cho hàm số liên tục trên đoạn Diện tích hình phẳng giưới hạn bởi đồ thị hàm
y f x
1;5 .
số , trục hoành và hai đường thảng
y f x
1, 5x x
A. B. C. D.
5
1
dS f x x
5
1
dS f x x
1
5
dS f x x
Câu 19: Gọi hai nghiệm phức của phương trình . Khi đó giá trị của bằng
1 2
,z z
2
2 5 0z z
1 2
z z
A. B. C. D.
2 5.
5.
5.
20.
Câu 20: Biết . Khẳng định nào sau đây đúng?
2
df x x x C
A. B. C. D.
2 .f x x
3
3
x
f x
2 1.f x x
3
.f x x
Câu 21: Cho hình trụ có bán kính chiều cao . Thể tích của khối trụ đã cho bằng?
6r
4h
A. . B. . C. . D. .
8 6V
24V
144V
8V
Câu 22: Nghiệm của phương trình
4
log 1 3x
A. . B. . C. . D. .
66x
68x
65x
63x
Câu 23: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đường thẳngphương trình
3 4
2 1
x
y
x
A. . B. . C. . D. .
1
2
y
3
2
x
3
2
y
1
2
x
Câu 24: Thể tích khối lập phương bằng . Độ dài đường chéo của khối lập
.ABCD A B C D
27
AC
phương đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .
3
9
3 3
3 2
Câu 25: Cho hàm số bậc ba đồ thịđường cong trong hình vẽ bên dưới
y f x
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là
A. . B. . C. . D. .
0
2
1
3
Câu 26: Cho hình phẳng giới hạn bởi parapol đường thẳng . Thể tích khối
H
2
:P y x
: 2d y x
tròn xoay sinh bởi khi quay quanh trục bằng
H
Ox
A. . B. . C. . D. .
64
15
16
15
256
15
4
3
Câu 27: Trong không gian , mặt cầu có tâm đi qua phương trình là
Oxyz
S
1;1;3I
1;0;1A
A. . B. .
2 2 2
1 1 3 9x y z
2 2 2
1 1 3 17x y z
C. . D. .
2 2 2
1 1 3 9x y z
2 2 2
1 1 3 3x y z
Câu 28: Trong không gian , cho hai điểm ; . Phương trình mặt phẳng trung trực
Oxyz
1; 3;4A
3;1;2B
của
AB
A. . B. .
2 3 0x y z
2 4 2 3 0x y z
C. . D. .
2 3 0x y z
2 3 14 0x y z
Câu 29: Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng, 2 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất
để lấy ra 3 viên bi có đủ 3 màu là
A. . B. . C. . D. .
1
5
12
35
2
35
23
35
Câu 30: Tập nghiệm của bất phương trình
2 2
1 log 2 log 1x x
A. . B. . C. . D. .
3;
2;
2;3
1;3

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 2 Sở GD&ĐT Hòa Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 2 Sở GD&ĐT Hòa Bình được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé.

Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 18
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm