Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án giúp các em học sinh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tìm từ khác loại

1. byesee you laterhellogood bye
2. mineherhisyour
3. brothercousinstudentfather
4. bagpencilgymeraser
5. amwatchisare

Hãy nối câu ở cột A với câu phù hợp ở cột B

1. May I go out?a. Hi. My name is My Le.
2. What's his name?b. This is my sister.
3. Good morning, every one!c. Sure
4. Hello. I’m Mai.d. His name is Nam.
5.Who is this ?e. Good morning, Miss Linh.

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

You can see me in the classroom at school. Children want me when they have their lessons. You can find me on their desks. They put me with their pens, rubbers and rulers. They use me to write in a book. I can draw black and white pictures, too. When I am old I am very small. What am I? I am a pencil.

1. You can find me on their desks.

2. They put me with their mirror.

3. They use me to write in a book.

4. I can’t draw black and white pictures.

5. When I am young, I am very small.

Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu

1. grandfather/ her/ This/ is…………………..…………………………………….

2. to/ meet/ Nice/ too/ ,/ you/................................................................................

3. are/ How/Loan/ ,/ ?/you/……………………………………………………..

4. is/ name/ ?/What/ its/……….. ……………………………………………….

5. Ngoi Sao/ is/ It / school/./….……....................................

ĐÁP ÁN

Tìm từ khác loại

1 - hello; 2 - mine; 3 - student; 4 - gym; 5 - watch;

Hãy nối câu ở cột A với câu phù hợp ở cột B

1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b;

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu

1 - This is her grandfather.

2 - Nice to meet you, too.

3 - How are you, Loan?

4 - What is its name?

5 - It is Ngoi Sao school.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 4.864
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm