Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có file nghe năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 61 88
Đ THI HC KÌ 2 LP 3 MÔN TING ANH
ĐÁP ÁN M 2019 - 2020
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and match. There is one example:
1/Adam 2/Joe 3/Toby 4/ Alfie 5/ Tom
A B C D E F
Question 2: Listen and complete. There is one example:
1. How many books does the girl want?
2. How do you get to the_____________?
3. What does Alfie want to eat? He wants to eat _______________
4. What can Adam and Toby hear? ___________________
Question 3: Listen and tick the box. There is one example.
1. What can you see?
A
B
C
D
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
2. What can you see?
3. What is he doing?
4. How do I get to the lake?
5. It’s sunny. I’m not _____________________
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
D
C
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
6. Can I have some _______ and ______, please?
Question 4: Listen and number. There is one example.
PART II: READING AND WRITING
Question 5: Look, read and write the correct words next to the descriptions.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1
A
B
D
C
A
B
D
C

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có file nghe + đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có file nghe và đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.436
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm