Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 4

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 11 - 20 SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Circle the correct answer

1. Nam is ………………. a picture.

A. doing

B. drawing

C. playing

2. How many goldfish do you have? - I have……………..

A. two goldfish

B. two goldfishes

C. two goldfishs

3. What is the ………….. like? – It’s sunny and windy.

A. hometown

B. friends

C. weather

4. Mai’s brother is ………….. to music.

A. doing

B. listening

C. skating

Match the sentences. 

1. What are you doing?

a. He’s watching TV.

2. What’s Mai doing?

b. I’m playing the piano.

3. What’s Peter doing?

c. They’re skating.

4. What are Tony and Linda doing?

d. She’s cooking

Put the words in order. 

1. have / Do / you / toys / any ?

…………………………………………………

2. a robot. / Peter / has

……………………………………………………

3. nice / house / the / is / very.

…………………………………………………

4. tables / the / are / near / the / bed.

…………………………………………………

5. I / listening / am / music / to.

…………………………………………………

6. is / far / it / Ho Chi Minh City / from.

…………………………………………………

Read the passage and write True or False.

My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Peter and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. His name is Nam.

2. He is with his friends.

3. They are doing sports and playing games.

4. Mai is flying kite.

5. They are sad in the park.

ĐÁP ÁN

Circle the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B;

Match the sentences.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c;

Put the words in order.

1 - Do you have any toys?

2 - Peter has a robot.

3 - The house is very nice.

4 - The tables are near the bed.

5 - I am listening to music.

6 - It is far from Ho Chi Minh city.

Read the passage and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 4.001
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm