Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 trường TH Minh Hà có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

PART I: LISTENING: (20 minutes)

Question 1. Listen and number.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Question 2. Listen and tick. Example: 0.C

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. 

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

PART II: READING AND WRITING: (15 minutes)

Question 4. Look and read. Put a tick V or cross X in the box as examples

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Question 5: Read the text and tick True or False

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Question 6: Read the passage and write the correct word

Toys/ teddy bears/ plane/ dolls/ robots

My new friends

They are my new friends. This is Hoa. She has got some new (0) toys. She has got four (1)_________. She has got three(2) _________. That is Phong. He has got a (3)______

It is red. He has got two (4) __________. They are yellow and blue. Hoa and Phong are very happy with new toys.

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Reorder the word

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Question 8: Read the passage and write the correct word

parrot you ship like

Nam: What toys do .................. ....like ? Mai: I like a ...........................................

.Nam: What pets do you ..................? Mai: I like a............................................

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 trường TH Minh Hà. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 327
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm