Bài tập nâng cao môn Toán lớp 6 nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 30/3 đến 4/4)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc giới thiệu Bài tập nâng cao môn Toán lớp 6 bao gồm các bài tập ôn luyện phần Số học, Hình học cho các bạn học sinh ôn tập và làm bài trong thời gian tiếp tục nghỉ học phòng dịch Covid-19.
Bài tập Toán 6 Xem thêm