Bài tập nâng cao môn Toán lớp 6 nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 30/3 đến 4/4)

Ti tài liu hc tập, văn bản pháp lut, biu mu min phí ti VnDoc
Bài tp nâng cao Toán 6
Đề s 1
Bài 1: Tính
a, A =
2 3 4 20
4 2 2 2 ... 2
b, Tìm x biết (x + 1) + (x + 2) + + (x + 100) = 5750
Bài 2: Tính nhanh:
a, (42 98) (42 12) - 12
b, ( 5) . 4 . ( 2) . 3 . (-25)
Bài 3: Một bác nông dân mang cam đi bán. Ln th nht bán 1/2 s cam 1/2 qu,
ln th hai bán 1/3 s cam còn li 1/3 qu, ln th ba bán 1/4 s cam còn li
3/4 qu. Cui cùng còn li 24 qu. Hi s cam bác nông dân đã mang đi bán.
Bài 4:
Tìm 3 s tng bng 210, biết rng 6/7 s th nht bng 9/11 s th 2 bng 2/3
s th 3.
Bài 5: Cho tia Ox. Trên hai na mt phẳng đối nhau b Ox. V hai tia Oy
Oz sao cho góc xOy xOz bng 120
0
. Chng minh rng góc xOy, góc xOz c
yOz bng nhau.
---------------------------------------------------
Đề s 2
Bài 1: Rút gn các phân s
a,
8
12
b,
15
60
c,
16
72
d,
35
14.15
Bài 2:
a, Chng minh rng nếu
ab +cd +eg 11
thì
abcdeg 11
b, Chng minh rng
28
10 8 72
Bài 3: Cho a là mt s nguyên. Chng minh rng:
a, Nếu a dương thì s liền sau a cũng dương.
b, Nếu a âm thì s liền trước a cũng âm.
c, th kết lun v s liền trước ca mt s dương s lin sau ca mt s
âm?
Bài 4: Tìm x biết:
a,
b,
Ti tài liu hc tập, văn bản pháp lut, biu mu min phí ti VnDoc
c,
1 1 1
2 4 2
x
d,
1 5 2
:
2 6 3
x
Bài 5: Cho góc AOB bng 135
0
. C một điểm nm trong c AOB biết góc BOC
bng 90
0
.
a, Tính góc AOC.
b, Gọi OD là tia đi ca tia OC. So sánh hai góc AOD và BOD.
---------------------------------------------------------
Đề s 3
Bài 1:
a, Tìm các s t nhiên x, y sao cho (2x + 1)(y 5) = 12
b, Tìm s t nhiên sao cho 4n 5 cho hết cho 2n 1
c, Tìm tt c các s B = 62xy427, biết rng s B chia hết cho 99
Bài 2:
a, Tính nhanh:
1978.1979 1980.21 1958
19080.1979 1978.1979

b, Rút gn:
2 11 2 2 6 2
12 4 2 3
5 .6 .16 6 .12 .15
2.16 .10 81 .960
Bài 3: Tìm s t nhiên nh nht, biết rng khi chia s này cho 29 5 chia cho
31 dư 28.
Bài 4: Cho 101 đưng thẳng trong đó bất c hai đường thng nào cũng cắt nhau,
không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính s giao điểm ca chúng.
Đề s 4
Bài 1:
a, So sánh 222
333
và 333
222
b, Tìm các ch s x, y để s 1x8y2 chia hết cho 36
c, Tìm s t nhiên a biết 1960 và 2002 chia cho a có cùng s dư là 28.
Bài 2:
a, Chng t rng
12 1
30 2
n
n
là phân s ti gin
b, Chng minh rng
2 2 2 2
1 1 1 1
... 1
2 3 4 100
Bài 3: Tìm s t nhiên
a
để phân s
6 99
34
a
a
a, Có giá tr là s t nhiên.
B, Là phân s ti gin.
Bài 4: Tìm x:
a, 3 (17 x) = 289 ( 36 + 289)
b,
3 17 17
10 12 20
x 
Ti tài liu hc tập, văn bản pháp lut, biu mu min phí ti VnDoc
c,
7 11
20 12 30
x

d,
7 10
4
x
xx

(vi x là s nguyên dương)
Bài 5: Trên đường thng xx’ lấy một điểm O. Trên cùng na mt phng b
đưng thẳng xx’ vẽ 3 tia Oy, Ot, Oz sao cho góc x’Oy = 40
0
, góc xOt = 97
0
, góc xOz =
54
0
. Chng minh tia Ot nm gia hai tia Oy và Oz
----------------------------------------------------------------
Đề s 5
Bài 1: Tìm s t nhiên có 3 ch s
abc
, biết rng
2
b = ac
abc-cba = 495
Bài 2: Cho S = 3
0
+ 3
2
+ 3
4
+ + 3
2002
a, Tính S
b, Chng minh S chia hết cho 7
Bài 3: Hai lp 6A, 6B cùng thu nht mt s giy vn bng nhau. Lp 6A 1 bn
thu được 26kg n li mi bạn thu được 11 kg; lp 6B 1 bn thu được 25kg còn
li mi bạn thu đưc 10kg. Tìm s hc sinh mi lp biết rng s giy mi lp thu
đưc trong khong 200kg đến 300kg.
Bài 4: Cho
2 3 3 12
1 2 3 11
...
5 5 5 5
A
vi
n
. Chng minh rng
1
16
A
Bài 5: Bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thng a. Chng t rằng đường
thng a hoc không ct, hoc ct ba hoc ct bốn đon thng AB, AC, AD, BC, BD,
CD.

Bài tập ôn tập Toán lớp 6

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước tiếp tục nghỉ học. Nhằm đảm bảo cho các em học sinh lớp 6 có tài liệu tự ôn ở nhà, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập nâng cao tự ôn tại nhà môn Toán lớp 6. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em học sinh học tập tốt hơn và không bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ lâu dài do dịch corona. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra bài cho học sinh.

Đây là phần bài tập gồm 5 đề, với các bài tập Số học và Hình học lớp 6 nâng cao của Chương 2: số nguyên và Chương 3: phân số kèm theo lời giải, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong nửa đầu kì 2 môn Toán lớp 6. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán. Qua đó các bạn học sinh sẽ củng cố và nâng cao thêm kiến thức của mình để học tập môn Toán lớp 6 hiệu quả nhất.

Ngoài Bài tập nâng cao ôn tập Toán lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, mời các bạn tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 như

hay các chuyên đề nâng cao môn Toán lớp 6 như

được VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
9 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 6 Xem thêm