Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017. Đề thi đươc ra theo hình thức 60% trắc nghiệm với 12 câu hỏi và 40% tự luận với 2 câu hỏi, thời gian để các bạn hoàn thiện bài thi là 45 phút
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm