Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào sau đây

Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào

Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào sau đây được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của dung dịch KOH. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan. Giúp củng cố nâng cao, kĩ năng giải bài tập.

Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào sau đây

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

KOH là bazo tan do đó không bị nhiệt phân

Đáp án D

Tính chất hóa học của kali hiđroxit

KOH có những tính chất hóa học của một bazơ tan

a. Làm đổi màu chất chỉ thị

  • Đổi màu quỳ tím thành xanh.
  • Dung dịch phenolphthalein không màu thành màu hồng.

b. Tác dụng với axit (Tạo thành muối và nước)

KOH + HCl → NaCl + H2O

c. Tác dụng với oxit axit (tạo thành muối và nước)

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

d. Phản ứng với một số oxit kim loại mà oxit, hidroxit của chúng lưỡng tính như nhôm, kẽm,…

2KOH + 2Al + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

2KOH + Zn → K2ZnO2 + H2

e. Phản ứng với một số hợp chất lưỡng tính

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dung dịch có pH > 7 là

A. KOH

B. CuO

C. HCl

D. KCl

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Dung dịch KOH có thể phản ứng được với dãy chất hóa học nào sau đây

A. HCl, Na2O, CO2

B. FeCl2, SO2, H2SO4

C. H2SO4, KCl, CO2

D. MgO, SO2, HCl

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dãy hóa chất nào dưới đây đều tác dụng được với dung dịch KOH?

A. CO2, HCl, Na2O

B. BaO, HCl, Ca(HCO3)2

C. HCl, BaO, CO2

D. P2O5, HCl, Na2CO3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Dãy gồm bazơ tan trong nước là:

A. NaOH, Ca(OH)2, KOH và Zn(OH)2

B. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2

C. NaOH, CaOH)2, Cu(OH)2 và KOH

D. NaOH, KOH, Ca(OH)2 và Ba(OH)2

Xem đáp án
Đáp án D

---------------------------------------

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào sau đây. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 16
Sắp xếp theo
    Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm