Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Starter

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Ask and answer.

+ Hello. How are you?

=> I'm fine, thank you.

+ What's your name?

=> My name's …

+ How old are you?

=> I'm…

Hướng dẫn:

+ Hello. How are you? => I'm fine, thank you.

+ What's your name? => My name's Hoa.

+ How old are you? => I'm nine years old.

2. Look and say. Introduce a friend.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

This is my friend.

Her name's Mai.

She's nine.

3. Listen and sing.

Script:

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Thursday, Friday,

Down with a bump!

Saturday, Sunday.

Let's say "Hi!"

Days of the week.

Let's say "Goodbye!"

4. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Monday, Tuesday, Wednesday, jump!

Thursday, Friday,

Down with a bump!

Saturday, Sunday.

Let's say "Hi!"

Days of the week.

Let's say "Goodbye!"

Dịch:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, nhảy!

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, nhảy!

Thứ Năm, thứ Sáu,

Nhảy với một vết sưng!

Thứ Bảy, Chủ nhật.

Hãy nói "Xin chào!"

Những ngày trong tuần.

Hãy nói "Tạm biệt"!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson four

Đánh giá bài viết
3 1.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm