Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 11

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 11 trang 48: Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trả lời:

Tốc độ khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào:

- Sự chênh lệch nồng độ chất đó ở bên trong và ngoài màng.

- Tính chất lý hóa của chất đó: Tan trong nước hay tan trong dầu, phân cực hay không phân cực, kích thước lớn hay nhỏ…

Câu 1 trang 50 Sinh học 10: Thế nào là vận chuyển thụ động?

Trả lời:

Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp.

Câu 2 trang 50 Sinh học 10: Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Trả lời:

Vận chuyển chủ động

Vận chuyển thụ động

- Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

- Phải sử dụng năng lượng (ATP).

- Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

- Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

- Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.

- Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu.

- Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng.

Câu 3 trang 50 Sinh học 10: Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Trả lời:

Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo.

Câu 4 trang 50 Sinh học 10: Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Trả lời:

Khi tế bào tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

Đánh giá bài viết
3 2.344
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 10 ngắn nhất

    Xem thêm