Kế hoạch tổ chức thi học kì 2 Tiểu học năm 2021

Kế hoạch thi học kì 2 Tiểu học

Kế hoạch tổ chức thi học kì 2 Tiểu học năm 2021 là mẫu kế hoạch chi tiết cho các thầy cô tham khảo nắm được tiến trình và lịch thi cuối học kì 2 các lớp Tiểu học để ra đề thi thích hợp cho các em học sinh

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020 – 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Công tác ra đề kiểm tra:

- Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện (cuối học kì II) nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

- Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu giáo dục Tiểu học.

- Đề kiểm tra phải đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, cấu trúc theo ma trận đề (phải bảo đảm 4 mức độ) của BGD&ĐT hướng dẫn đã được PGD tập huấn- Mẫu đã phát đến từng giáo viên.

- Từ khối 1 đến khối 5 (Kể cả giáo viên Tiếng Anh,Tin học): Cả tổ khối thống nhất soạn ra 2 bộ đề (Ma trận; Đề đề nghị giáo viên, biên bản thẩm định khối). BGH sẽ thẩm định và chọn ra 1 đề chính thức và 1 đề dự phòng.

- Đối với học sinh lớp 1 ra đề theo Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT

2. Công tác coi và chấm bài kiểm tra:

- Giáo viên chuyên Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật căn cứ quá trình học tập, quá trình đánh giá thường xuyên, nỗ lực học tập của học sinh để nhận xét mức độ hoàn thành của học sinh (Không tổ chức kiểm tra)

- Khối 1; 2; 3; 4 giáo viên khối trên coi kiểm tra khối dưới. Bài kiểm tra lớp nào chấm lớp đó (GV khối trên kiểm tra xác suất 10%) GVCN ghi đầy đủ lời nhận xét cho từng học sinh lớp mình. Môn đọc thành tiếng GVCN tự kiểm tra trong tuần ôn.

- Riêng khối 5, giáo viên chủ nhiệm cùng với giáo viên THCS (Cấp 2) coi và chấm bài kiểm tra các môn Toán, Tập làm văn, Chính tả, đọc hiểu. Môn Đọc thành tiếng giáo viên tự kiểm tra trong tuần ôn tập.

- Giáo viên Tiếng Anh, Tin học cùng với giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra. Giáo viên Tiếng Anh và Tin học chấm và ghi nhận xét.

(Đối với học sinh học hoà nhập, giáo viên căn cứ kế hoạch dạy học ra đề kiểm tra phù hợp trong tuần 34. Phân môn Đọc thành tiếng giáo viên đánh giá trong tuần 34).

3. Sử dụng kết quả kiểm tra:

a) Xét hoàn thành chương trình lớp học: Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện sau:

- Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành;

- Đánh giá định kì cuối năm học các môn học Toán (K1;2;3;4;5), Tiếng Việt(K1;2;3;4;5), Tiếng Anh (K3;4;5), Khoa, Sử- Địa (K4;5), Tin học (K3,4,5): Đạt điểm 5 (năm) trở lên;

- Năng lực, phẩm chất: Tốt, đạt

b) Khen thưởng:

- Khen + thưởng: Học sinh hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện các môn học năm học 2019- 2020:

+ Tất cả các môn Toán, TV (K1;2;3;4;5), Tiếng Anh, Tin học (K3;4;5), Khoa- Sử- Địa (K4;5) đạt điểm 9;10

+ Tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét: Hoàn thành tốt.

+ Năng lực- Phẩm chất: Tốt

- Khen: Học sinh hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện các môn năng khiếu (Mỹ thuật,…) mang thành tích cao về cho nhà trường năm học 2019- 2020 (CLB làm đề nghị gửi BGH)

+ Môn TD, AN, MT,  Phong trào: 1 trong các môn có thành tích cao

+ Năng lực -  Phẩm chất: Tốt

- Khen: Học sinh hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện một số môn (Toán,Tiếng Việt. . . ) năm học 2020- 2021.

+ Có 1 trong các môn Toán, Tiếng Việt, Anh văn, Tin học đạt xuất sắc trở lên. Các môn còn lại đạt 5 điểm trở lên

+ Tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét: Hoàn thành

+ Năng lực- Phẩm chất: Tốt

II. NỘI DUNG:

1. Chương trình: từ tuần 19 đến hết tuần 33.

2. Môn kiểm tra:

- Toán K1 + 2 + 3 + 4 + 5

- Tiếng Việt K1 + 2 + 3 + 4 + 5

- Khoa học K4 + 5

- Lịch sử và Địa lí K4 + 5

- Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh

3. Hình thức kiểm tra:

- Các môn Toán, Tiếng Việt (đọc hiểu), Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh: học sinh làm bài trên phiếu in sẵn, mỗi em 1 tờ.

- Môn Tiếng Việt (viết): học sinh làm bài vào giấy kiểm tra. (GCVN lớp 1 chuẩn bị giấy kiểm tra cho học sinh).

- Riêng môn Tin học: học sinh làm bài trên giấy kết hợp với thực hành trên máy.

- Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục: học sinh kiểm tra theo yêu cầu của GV bộ môn.

4. Lịch kiểm tra:

a. Các môn cơ bản:

TT

Môn

Thứ

Ngày

Ghi chú

1

Khoa học (khối lớp 4)

3

..../.../2021

Kiểm tra buổi sáng

Khoa học (khối lớp 5)

..../.../2021

2

Lịch sử và Địa lí (khối lớp 4 + 5)

6

.../.../2021

3

Tiếng Việt (khối lớp 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5

.../.../2021

4

Toán (khối lớp 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6

.../.../2021

>> Chi tiết: Lịch thi học kì 2 Tiểu học năm 2020 - 2021

b. Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh:

- Giáo viên bộ môn lên lịch kiểm tra tại các khối lớp, thông báo tới GVCN và học sinh.

- Báo cáo lịch kiểm tra cụ thể và nội dung kiểm tra về BGH.

5. Nội dung ôn tập:

- Môn Toán: từ tuần 19 đến hết tuần 33.

- Môn Tiếng Việt: từ tuần 19 đến hết tuần 33.

-  Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí: 5 bài/môn từ 19 đến hết tuần 33 theo tài liệu Đánh giá định kì của BGD&ĐT.

Tham khảo Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021 mới nhất để chuẩn bị cho bài thi học kì 2 các lớp Tiểu học đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 1.390
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm