Cách tính lương của giáo viên tiểu học hạng III thế nào?

Hướng dẫn mới về xếp lương đối với giáo viên Tiểu Học

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Vậy cách tính lương của giáo viên tiểu học hạng III thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết.

Bảng lương của giáo viên Tiểu học năm 2021 được tính như thế nào? Cách tính lương cho giáo viên Tiểu học có gì khác nhau, và cách tính ở mỗi hệ thống trường thì có giống nhau không? Đây là câu hỏi được các thầy cô hỏi rất nhiều, để tìm hiểu chi tiết thì mới các thầy cô cùng phân tích một ví dụ về Cách tính lương của giáo viên tiểu học hạng III như sau:

Câu hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, có bằng cử nhân cao đẳng sư phạm tiểu học, có chứng chỉ ngoại ngữ B1, chứng chỉ tin học căn bản, chứng chỉ ngạch công chức hạng III. Ở hạng III cũ, lương của tôi bậc 7 hệ số 3.96. Khi chuyển qua hạng III mới, tôi được tính lương như thế nào?

Trả lời:

Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy định về cách xếp lương như sau:

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, cách xếp lương giáo viên tiểu học được thực hiện như quy định được trích dẫn ở trên.

Căn cứ:

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Cách tính lương của giáo viên tiểu học hạng III thế nào? Điều này đã được quy định cụ thể, chi tiết trong các Thông tư 02 hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau.

Có thể bạn nghĩ rằng giáo viên tiểu học thì sẽ luôn nhận được một mức lương chung, thế nhưng sự thật là không phải giáo viên tiểu học nào cũng nhận được mức lương giống nhau và những cách tính lương giáo viên tiểu học cũng khác nhau do cách xếp hạng và thâm niên làm việc của từng giáo viên là khác nhau. Vì vậy các thầy cô giáo nên tìm hiểu chi tiết về cách tính lương giáo viên tiểu học để có thể biết mình sẽ nhận được số tiền tương ứng với năng lực công việc là bao nhiêu. Trên đây được trích lược các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng 3 mới để bạn tham khảo và xem mình có đạt các tiêu chuẩn trên không.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 5.564
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm