Giáo viên Tiểu Học hạng III, sau bao lâu được thăng lên hạng II?

Quy định mới nhất về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu Học

Giáo viên Tiểu Học hạng III, sau bao lâu được thăng lên hạng II? Mời các bạn tham khảo Quy định mới nhất về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu Học.

Câu hỏi: Tôi là giáo viên Tiểu học đỗ viên chức năm 2007, đến nay công tác được 14 năm. Tháng 3 năm 2020 tôi được xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III. Vậy thời gian bao lâu nữa tôi được dự thi hoặc xét thăng hạng II?

Trả lời:

Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy dịnh đối với giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.28 như sau:

i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Điều 5 Quyết định 1696-QĐ/BTCTW về việc ban hành quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị - Xã hội quy định về thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức như sau:

Căn cứ Quy chế này, hàng năm (vào quý I) cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng theo quy định tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Kết quả đạt được (theo nguyên tắc đa số) Hội đồng có trách nhiệm báo cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh theo phân cấp hoặc gửi về Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

Như vậy, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức phụ thuộc vào Quy chế xét thăng hạng viên chức, hàng năm (vào quý I) cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Hàng loạt các câu hỏi đặt ra là: Giáo viên giữ hạng cũ bao lâu thì được thăng hạng? Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng phải đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp cũ trước đó. Cụ thể, từ ngày 20/3/2021, giáo viên phải giữ hạng cũ bao lâu mới được thi/xét thăng hạng?

Thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng II, III

Câu hỏi: Trước đây, giáo viên tiểu học hạng III lên chức danh giáo viên tiểu học hạng II phải giữ chức danh hạng III từ 6 năm trở lên, sắp tới đây có thay đổi gì không?

Trả lời:

- Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (điểm e khoản 4 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT);

- Giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (điểm e khoản 4 Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT).

Ngoài vấn đề về bổ nhiệm, xếp lương mới cho giáo viên các cấp, bốn Thông tư 02 đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 thì còn có quy định về thời gian giữ hạng để được thăng hạng. Tóm lại thì nếu chưa có bằng thạc sĩ, muốn thăng lên hạng I thì giáo viên các cấp phải có thời gian giữ hạng II hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên; thăng lên hạng II thì phải có thời gian giữ hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên.

.................................................

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Giáo viên Tiểu Học hạng III, sau bao lâu được thăng lên hạng II?. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 19.440
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm