Xếp lương giáo viên Tiểu Học hạng IV theo quy định mới

Cách xếp lương giáo viên mới nhất

Ngày 20/3/2021 là ngày 04 Thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non công lập có hiệu lực. Vậy Xếp lương giáo viên Tiểu Học hạng IV theo quy định mới như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết.

Xếp lương giáo viên Tiểu Học hạng IV theo quy định mới

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư mới về xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở các cấp học đã có rất nhiều giáo viên thắc mắc về việc thăng hạng, giữ hạng, chuyển xếp lương như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học hạng IV, vậy theo quy định mới nhất, tôi được xếp lương thế nào?.

Trả lời: 

Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT (sau đây gọi Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT) là quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy định các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo:

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy, trường hợp bạn đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Trường hợp chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B hệ số từ 1,86 đến 4,06.

Trên đây là một số thông tin trao đổi cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo. Hy vọng với cách xếp lương giáo viên Tiểu Học hạng IV theo quy định mới sẽ có nhiều ưu đãi hơn với chính sách tiền lương cũ của giáo viên.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Xếp lương giáo viên Tiểu Học hạng IV theo quy định mới. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng. Để biết chi tiết hơn về lương giáo viên năm 2021 là bao nhiêu, Bảng lương của giáo viên được tính như thế nào? Bảng hệ số lương của giáo viên? Các bạn hãy theo dõi và cập nhật liên tục các thông tin thay đổi mới nhất nhé.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
2 13.978
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm