Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2020 - 2021 của các lớp 1, 2, 3, 4, 5 bao gồm đề cương, nội dung ôn tập và đề thi mới nhất chi tiết có đáp án cho từng môn học được VnDoc biên soạn cho các em ôn tập, củng cố kiến thức ôn thi học kì 2. Các thầy cô tham khảo ra đề thi cuối kì 2, đề thi cuối năm học cho các em học sinh.

Lưu ý: Dưới đây là các đề thi cho từng lớp. Các lớp có đề thi của từng môn học. Các đề thi bao gồm đáp án, đề thi theo Thông tư 22 gồm 4 mức độ. Để tải về đề thi, nhấn vào từng Link của bài viết.

1. Đề thi học kì 2 lớp 5

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 5 tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5 VnDoc biên soạn

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

2. Đề thi học kì 2 lớp 4

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 4 Chi tiết

Đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 4 tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử, Địa

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4 

Đề thi học kì 2 lớp 4 VnDoc biên soạn

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

3. Đề thi học kì 2 lớp 3

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 3 Chi tiết

Đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 3 tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 lớp 3 VnDoc biên soạn

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng việt

4. Đề thi học kì 2 lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 2 VnDoc biên soạn

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng việt

5. Đề thi học kì 2 lớp 1

Đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 2 lớp 1 VnDoc biên soạn

Môn Toán

Đánh giá bài viết
182 41.385
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm