240 Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2022 - 2023

Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2022 - 2023 của các lớp 1, 2, 3, 4, 5 bao gồm đề cương, nội dung ôn tập và đề thi mới nhất chi tiết có đáp án cho từng môn học được VnDoc biên soạn cho các em ôn tập, củng cố kiến thức ôn thi học kì 2. Các thầy cô tham khảo ra đề thi cuối kì 2, đề thi cuối năm học cho các em học sinh.

Lưu ý: Dưới đây là các đề thi cho từng lớp. Các lớp có đề thi của từng môn học. Để tải về đề thi, nhấn vào từng Link của bài viết.

Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học năm 2023

1. Đề thi học kì 2 lớp 5

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 5 tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5

2. Đề thi học kì 2 lớp 4

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 4 Chi tiết

Đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 4 tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử, Địa

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4 

3. Đề thi học kì 2 lớp 3

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 3 Chi tiết

Đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 3 tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Chân trời

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi HOT nhất

Đề thi Tiếng Anh 3 Global Success

Đề thi Tiếng Anh 3 Family & Friends

Đề thi Tiếng Anh 3 Explore Our World

Đề thi Tiếng Anh 3 Smart Start

Đề thi Tiếng Anh 3 Wonderful World

Đề thi ONLINE

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Đề cương

Sách Cánh Diều

Sách Kết nối tri thức

Sách Chân trời sáng tạo

4. Đề thi học kì 2 lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Chân trời sáng tạo

5. Đề thi học kì 2 lớp 1

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

Đánh giá bài viết
188 43.648
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5

    Xem thêm