Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Cho số 7916…

Chữ số điền vào ô trống để được số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5:

A.2

B. 5

C. 0

D. 8

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 105 dm2 8 cm2 = … cm2 là:

A. 1058

B. 10508

C. 10580

D. 15008

d) Một hình bình hành có diện tích 192 cm2, chiều cao 12 cm. Độ dài đáy tương ứng của hình đó là:

A. 32 cm

B. 16 cm

C. 8 cm

D. 64 cm

Bài 2. Tính:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Số tự nhiên chia hết cho 3 thì chắc chắn chia hết cho 9 …

b) Số tự nhiên chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 …

c) Hình chữ nhật là hình bình hành …

d) Hình bình hành là hình chữ nhật …

Bài 4. > ; = ; < ?

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Bài 5. Tổng độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành là 75 cm, chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó.

Bài 6. Tìm x:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

a) C

b) D

c) B

d) B

Bài 2.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Bài 5.

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều cao của hình bình hành là: 75 : 5 x 2 = 30 (cm)

Đáy của hình bình hành là: 75 – 30 = 45 (cm)

Diện tích của hình bình hành là : 45 x 30 = 1350 (cm2)

Đáp số: 1350 cm2

Bài 6.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

>> Xem thêm: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
68 18.622
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm