Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2. Tìm m/n biết :

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. > ; = ; < ?

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4. Hai xe chở được 5 tấn 5450 kg gạo, xe thứ nhất chỗ được số gạo bằng 2/3 số gạo xe thứ hai. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?

Bài 5. Ghi tên đỉnh và cạnh của các góc:

a) Góc vuông :…

b) Góc tù :…

c) Góc nhọn : ….

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 6. Một hình chữ nhật 36 cm, chiều rộng bằng 5/9 chiều dài. Tính diện tích hình đó.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2.

a) \frac{7}{6}-\frac{m}{n}=\frac{2}{3}

\frac{m}{n}=\frac{7}{6}-\frac{2}{3}

\frac{m}{n}=\frac{1}{2}

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 3.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4.

Đổi 5 tấn 450 kg = 5450 kg

Ta có sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Xe thứ nhất chở được số gạo là:

5450 : 5 x 2 = 2180 (kg)

Xe thứ hai chở được số gạo là:

5450 – 2180 = 3720 (kg)

Đáp số: Xe thứ nhất: 2180 kg gạo

Xe thứ hai: 3270 kg gạo

Bài 5.

a) Góc đỉnh B cạnh BA, BC; góc đỉnh C cạnh CB, CD.

b) Góc đỉnh A cạnh AB, AD; góc đỉnh E cạnh EB, ED.

c) Góc đỉnh E cạnh EA, ED; góc đỉnh D cạnh DA, DE

Góc đỉnh D cạnh DE, DC; góc đỉnh D cạnh DA, DC.

Bài 6.

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

36 x 5/9 = 20 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

36 x 20 = 720 (cm2)

Đáp số: 720 cm2

>> Xem thêm: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
20 17.913
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm