Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 253768 chỉ:

A. 300

B. 3000

C. 30000

D. 300000

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Bài 3. Tìm x biết:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

c) x: 102 = 786

d) 25 x X = 9175

Bài 4. Hai kho có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng 4/5 số thóc kho B. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc?

Bài 5. Hình bên có ABCD là hình bình hành

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

a) Cạnh AB song song với cạnh:….

b) Cạnh BC song song với cạnh: ….(AH = 7 dm)

c) Đoạn thẳng AH vuông góc với đoạn thẳng…

d) Diện tích hình bình hành ABCD là : …

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

a) B

b) C

c) D

Bài 2.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 3.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Bài 4.

Đổi 15 tấn 3 tạ = 153 tạ

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc ở kho A là: 153 : 9 x 4 = 68 tạ

Số thóc ở kho B là: 153 – 68 = 85 tạ

Đáp số: Kho A: 68 tạ

Kho B 85 tạ

Bài 5.

a) Cạnh AB song song với cạnh DC

b) Cạnh BC song song với cạnh AD

c) Đoạn thẳng AH vuông góc với đoạn thẳng DC

d) Diện tích hình bình hành ABCD là: 15 x 7 = 105 (dm2)

>> Tham khảo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
63 18.598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm