Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Tiếng Anh 3 Unit 7: That's my school

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 7 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh Unit 7 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Task 2. Look and read. Tick (V) or cross (X) the box. There are two examples.

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Task 3. Read and complete. There is one example.

school; very; and; it is; is; new

Mai: Hello, Nam! This is my new (0) school

Nam: Wow! Your school is (1) __________ nice. Is that the library over there?

Mai: Yes, (2) __________.

Nam: Is it (3) __________?

Mai: No, it isn’t. (4) __________ this is my classroom, class 3C.

Nam: Is your classroom large?

Mai: Yes, it (5) __________.

Đáp án

Task 1. Look and write. There is one example.

1. school; 2. new; 3. classroom; 4. small; 5. playground;

Task 2. Look and read. Tick (V) or cross (X) the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. X; 4. X; 5. V

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. very; 2. it is; 3. new; 4. And; 5. is;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 3 Unit 7 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm