Little English picture Dictionary

Little English picture Dictionary - Từ điển Tiếng Anh bằng hình

Little English picture Dictionary đưa ra các từ vựng Tiếng Anh theo nhiều chủ đề như: tính từ, động từ, thời tiết, thời gian, cây cối... giúp các em nhỏ làm quen với từ vựng Tiếng Anh và là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những người mới bắt đầu học Tiếng Anh.

Từ vựng Tiếng Anh cơ bản có hình minh họa

Word by word Picture Dictionary

5000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

Adjectives

An adjective is a word that describes something.

Từ điển Tiếng Anh bằng hình ảnh

Adverbs

An adverb is a word that describes an action, telling "how," "when" or "where" the action took place.

Từ điển Tiếng Anh bằng hình

Astronomy - Related Words

Từ điển bằng hình ảnh

Đánh giá bài viết
2 3.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ điển tiếng Anh Xem thêm