Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 2 lớp 1 của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 2 lớp 1 các môn học chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 theo Thông tư 27

1.1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

Ma trận câu hỏi kiểm tra đọc hiểu Tiếng Việt 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc hiểu

Số câu

2 TN

1 TN

1 TL

04

Câu số

Câu 1, 2

Câu 3

Câu 4

 

Số điểm

1

1

1

04

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói.

Số câu

Sau khi HS đọc thành tiếng xong GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời ( Kiểm tra kĩ năng nghe, nói)

01

Số điểm

 

06

Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

1

1

04

Số điểm

2

1

1

04

Viết chính tả

Số câu

HS nghe viết một đoạn văn bản khoảng 35 chữ

 

Số điểm

 

06

Bài tập chính tả

Số câu

2

1

1

04

Số điểm

2

1

1

04

Tổng

Số câu

5

2

2

09

Số điểm

12

4

4

20

1.2. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi đọc môn Tiếng Việt lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Kỹ năng đánh giá

Câu số

Nội dung từng câu theo mức độ

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

theo nội dung

ĐỌC THÀNH TIẾNG (6đ)

Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ

1

từ 40-60 tiếng/1 phút

 

 

 

4

 

 

4

Trả lời câu hỏi

2

Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc.

 

 

 

 

2

 

2

ĐỌC HIỂU (4đ)

Đọc hiểu TLCH

1

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

1

 

 

 

 

 

1

Đọc hiểu TLCH

2

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

1

 

 

 

 

 

1

Đọc hiểu TLCH

3

Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.

 

1

 

 

 

 

1

Tự luận (câu hỏi mở)

4

Điền tiếp vào chỗ chấm hoặc viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống…

 

 

 

 

 

1

1

TỔNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

0

4

2

1

10

Ma trận tỷ lệ điểm

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức

Nhận biết

0

60%

Thông hiểu

0

30%

Vận dụng

1

10%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

1

(1đ)

* Văn bản đọc tiếng, đọc hiểu: Truyện và đoạn văn: 90 -130 chữ/ 30 phút. Thơ: 50 - 70 chữ/30 phút

Ma trận đề thi viết môn Tiếng Việt lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Kỹ năng đánh giá

Câu số

Nội dung từng câu theo mức độ

Tự luận

Tỉ lệ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

theo nội dung

Chính tả (Nghe viết)

Đoạn văn hoặc thơ

 

Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 30 - 35 chữ / 15 phút

 

 

6

6

Bài tập

chính tả âm vần

1

Quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh)

1

 

 

1

2

Điền vần thích hợp với tranh

1

 

 

1

nối câu, viết câu

3

Nối từ ngữ thành câu

 

1

 

1

4

Viết câu ngắn theo gợi ý với nội dung bức tranh/ảnh

 

 

1

1

 

 

 

 

10

Ma trận tỷ lệ điểm

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức

Nhận biết

50%

Thông hiểu

25%

Vận dụng

25%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

 

Tự luận

 

1.3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức

Mạch KT - KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kiến thức Tiếng Việt

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực giải quyết vấn đề.

Đọc thầm đoạn văn và trả lời câu hỏi

Số câu

1

 

1

1

 

1

2

 

Câu số

1

 

2

3

 

4

 

 

Số điểm

0,5

 

0,5

1,5

 

1,5

 

 

Tổng

Số câu

1

 

1

1

 

1

4

1

Số điểm

0,5

 

0,5

1,5

 

1,5

4

1

Lưu ý chung: Nghe - Viết chính tả từ 30-35 chữ/15 phút

2. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

2.1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu

Mức 1 (50%)

Mức 2 (30%)

Mức 3 (20%)

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

a. Số học

Số câu

2

2

1

2

 

2

 

Câu số

1

5,8

3

6,7

 

9,10

b. Hình học và đo lường

Số câu

1

1

 

 

 

 

 

Câu số

2

4

 

 

 

 

Tổng

Số điểm

5

3

2

10 (100%)

Tỉ lệ

(50%)

(30%)

(20%)

2.2. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo mức độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

 

 

 

1

0.5

0

2

2

0.5

6

Số tự nhiên

Cấu tạo số

I.1

0.5

 

 

 

 

 

0.5

Xếp số theo thứ tự theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé

I.2

 

0.5

 

 

 

 

0.5

Số liền trước, số liền sau Hoặc số lớn nhất, số bé nhất

I.3

0.5

 

 

 

 

 

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

 

 

 

1

 

 

1

Tính nhẩm

II.1b

 

 

 

 

1

 

1

So sánh các số

II.1c

 

 

 

 

1

 

1

Tách gộp số

II.2

 

 

 

1

 

 

1

Điền số thích hợp

II.5

 

 

 

 

 

0.5

0.5

Yếu tố hình học (khoảng 2 điểm)

 

 

 

0

0.5

0

1

0

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

 

0.5

 

 

 

 

0.5

II.3a

 

 

 

1

 

 

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

 

 

 

 

 

0.5

0.5

Giải toán có lời văn
(khoảng 1 điểm)

 

 

 

0

0

0

0

0

1

1

Số học

Viết phép tính rồi nói câu trả lời

II.4

 

 

 

 

 

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời gian
(khoảng 1 điểm)

 

 

 

1

0

0

0

0

0

1

Thời gian

Tuần lễ, các ngày trong tuần

I.4

0.5

 

 

 

 

 

0.5

Viết, vẽ kim giờ trên đồng hồ

I.5

0.5

 

 

 

 

 

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

 

2

1

0

3

2

2

10

Ma trận tỷ lệ điểm

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

2.3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức

Mạch KT - KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.

năng lực giải quyết vấn đề

So sánh, sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100

Số câu

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

4

 

 

 

4

 

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề.

Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100

Số câu

 

 

1

1

 

 

2

1

Số điểm

 

 

1

1

 

 

2

1

Câu số

 

 

6

7

 

 

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực giải quyết vấn đề

Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn.

Số câu

 

 

 

1

 

2

 

3

Số điểm

 

 

 

1

 

2

 

3

Câu số

 

 

 

8

 

9,10

 

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực giải quyết vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

1

 

 

 

 

 

1

 

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực giải quyết vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

2

 

 

 

 

 

2

 

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực giải quyết vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

Số câu

1

 

1

 

 

 

2

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

2

 

Câu số

3

 

5

 

 

 

3,5

 

Tổng

Số câu

3

 

3

2

 

2

6

4

 

Số điểm

3

 

3

2

 

2

6

4

Ngoài Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
11 35.345
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1

Xem thêm