Phân tích, đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường tiểu học qua một kế hoạch minh hoạ

Đáp án Module 9

Phân tích, đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường tiểu học qua một kế hoạch minh hoạ là câu hỏi trong chương trình tập huấn Module 9. Với Gợi ý đáp án Mô đun 9 chi tiết dưới đây sẽ giúp thầy cô hoàn thành tốt chương trình tập huấn mô đun 9 thuận tiện hơn.

Câu hỏi:

Phân tích, đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường tiểu học qua một kế hoạch minh hoạ.

Trả lời:

+ Ưu điểm

- Kế hoạch phân tích được 1 số SWOT chính của nhà trường (điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức,…). Định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT & TT có liên quan đến thực trạng nhưng chưa thật sự đầy đủ so với thực trang đề ra.

- Mục tiêu ứng dụng CNTT & TT thể hiện được đặc trưng riêng của nhà trường.

- Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT & TT phong phú, phù hợp với bối cảnh và thể hiện được nét riêng của nhà trường.

- Thể hiện đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung của kế hoạch ứng dụng CNTT & TT theo thời gian cụ thể trong năm học của nhà trường.

- Phân công thực hiện và phân cấp trong quản lý thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT & TT của nhà trường cụ thể, sát với thực trạng và bối cảnh nhà trường. Tuy nhiên, chưa thể hiện rõ việc công, phân cấp trong công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

+ Hạn chế

- Các số liệu minh hoạ chưa chi tiết.

- Nội dung của kế hoạch từng tháng còn chung chung, các số liệu chưa cụ thể, rõ ràng.

.......................

Bên cạnh câu hỏi: Phân tích, đánh giá một kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong quản trị trường tiểu học qua một kế hoạch minh hoạ như trên, VnDoc có đủ Đáp án trắc nghiệm Module 9 tất cả các mônĐáp án Module 9 THCS tất cả các môn. Xin mời thầy cô xem hãy cùng VnDoc hoàn thành các nội dung mô đun 9 nhé!

Đáp án Module 9 Tiểu Học trọn bộ

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
2 270
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm