Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/04

Bài tập phòng dịch Corona lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 ngày 03/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read the following passage and answer the questions

Australia is a island continent in the South Pacific. The capital is Canberra, but the city with the biggest population is Sydney. It has nearly four million people. English is the first language of most people, but there are also immigrants who speak other languages.

1. Where is Australia?

……………………………………………………………………

2. Is Canberra the capital of Australia?

……………………………………………………………………

3. What is the population of Sydney?

……………………………………………………………………

4. Do Australian people only speak English?

……………………………………………………………………

Task 2. Choose the odd one out.

1/ A. island

B. mountain

C. bay

D. building

2/ A. long

B. deep

C. wonderful

D. high

3/ A. rock

B. waterfall

C. river

D. lake

4/ A. watch

B. see

C. enjoy

D. look

5/ A. biggest

B. quieter

C. best

D. smallest

Task 3. Choose the best answer:

1. They ................... students yesterday.

A. am

B. is

C. was

D. were

2.They ............. doctors two years ago.

A. am

B. is

C. was

D. were

3. They ............... farmers last month.

A. are

B. is

C. was

D. were

4. We ....... nurses yesterday.

A. am

B. is

C. was

D. were

5. The weather ........ cold yesterday.

A. am

B. is

C. was

D. were

6. I .........a pupil last week.

A.aren’t

B. isn’t

C. wasn’t

D. weren’t

7. My parents........teachers two years ago.

A. am

B. is

C. was

D. were

8. ... he an engineer yesterday? - No, he ......

A.is/ isn’t

B.are/aren’t

C.was/wasn’t

D.were/weren’t

9. .......It hot last week?

A. am

B. is

C. was

D. were

10. Where ......Nam from yesterday?

A. am

B. is

C. was

D. were

Task 4. Read and answer the question.

Lan has three meals a day: breakfast, lunch and dinner. She usually has breakfast at home. She has bread, eggs and milk for breakfast. At school, Lan and her friends have lunch at half past eleven. They often have fish or meat and vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at seven o'clock. They often have meat, fish or chicken and vegetables for dinner. After dinner, they eat some fruit and drink tea. Lan likes dinner because it is a big and happy meal of the day.

1. How many meals does Lan have a day?

->..........................................................................................................................................

2. Do Lan and her friends have lunch at home?

->...........................................................................................................................................

3. Who does Lan have dinner with?

->...........................................................................................................................................

4. Why does she like dinner?

->...........................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Read the following passage and answer the questions

1 - It is in the South Pacific.

2 - Yes, it is.

3 - It has nearly four million people.

4 - No, they don't.

Task 2. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Task 3. Choose the best answer:

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - D; 5 - C;

6 - C; 7 - D; 8 - C; 9 - C; 10 - C

Task 4. Read and answer the question.

1 - She has three meals a day.

2 - No, they don't.

3 - She has dinner with her parents.

4 - Because it is a big and happy meal of the day.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 03-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 680
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm