10 câu hỏi giúp nâng cao chỉ số IQ của bạn

10 câu hỏi trắc nghiệm IQ hay

Việc rèn luyện đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chỉ số IQ và khả năng phân tích logic đó. Bạn có muốn nâng cao chỉ số IQ của mình không? Tham gia giải đáp những câu hỏi IQ trong bài test 10 câu hỏi giúp nâng cao chỉ số IQ của bạn để nâng cao khả năng suy luận và tư duy logic của mình nhé!

 • Câu 1:
  Chọn hình phù hợp nhất:
 • Câu 2:
  Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

  Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là số  ..............
  4
 • Câu 3:
  Hãy chọn một đáp án bạn cho là đúng.
 • Câu 4:
  Tìm ra quy luật hợp lí và điền vào dấu chấm hỏi.
  Ô nhỏ là kết quả của số chẵn trừ đi tổng của hai số lẻ trong hình vuông lớn.
 • Câu 5:
  Số tiếp theo là bao nhiêu?

  Số cần điền vào dấu hỏi chấm là số: .......................
  913
  Các số 3462891 lặp lại theo một trật tự
 • Câu 6:
  Dấu hỏi chấm là số bao nhiêu?

  Số cần điền vào dấu hỏi chấm là số: .......................
  52
  Hàng 1: 6 x 5 = 30; 30 - 7 = 23
  Hàng 2: 2 x 8 = 16; 16 - 9 = 7
  Hàng 3: 14 x 2 = 28; 28 - 6 = 22
  Hàng 4: 8 x 7 = 56; 56 - 4 = 52
  Vậy số cần điền là 52.
 • Câu 7:
  Hình trên thay đổi như trên khi hình dưới thay đổi thế nào?
 • Câu 8:
  Hãy chọn đáp án đúng nhất: 
 • Câu 9:
  Hãy chọn một đáp án đúng nhất:
 • Câu 10:
  Dãy số trên biến đổi khi dãy số dưới biến đổi như thế nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
51 11.074
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm IQ Xem thêm