Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh năm 2018 - 2019 do VnDoc.com đăng tải sau đây được biên soạn chuẩn theo TT 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi cuối năm học lớp 3. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh năm 2018 - 2019

 • Bài 1
 • a) Số gồm hai chục nghìn, tám nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là:
 • b) Số lớn nhất có năm chữ số là:
 • Bài 2. a) 1km = ... m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
 • b. Đồng hồ chỉ 8 giờ khi:
 • Bài 3: a) Số lớn nhất trong các số sau là:
 • b) Cho hình chữ nhật sau. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

 • Bài 4. Tính
 • a. 12435 + 26189 = ...........
  38624
 • b. 34509 - 12932 = ............
  21577
 • c. 11326 x 4 = ............
  45304
 • d. 36092 : 6 = .........
  6015 dư 2
 • Bài 5. Tìm X
 • a. X x 4 = 14720
  X = ...........
  3680
 • b. 15427 - X = 10795
  X = ..........
  4632
 • Bài 6. Mua 5kg đường hết 65000 đồng. Hỏi nếu mua 4kg đường như vậy hết bao nhiêu tiền?
  Trả lời:

  Số tiền mua 4kg đường là ............ (đồng)

  52000
 • Bài 7. a) Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng?

  27 = ____ : _____+ 20

  Viết lại đầy đủ phép tính
  27 = 14 : 2 + 20
 • b) Tính nhanh: (12673 + 29780 - 2981 - 3373) x (4 x 8 - 32)
  0
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 355
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm