Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sắp tới, mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kỳ 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây.

 • I/ Look, read and right Yes or No as example.

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

  Hi. I am Nam. I am student at Binh Minh primary school. It is big and nice.

  My school has a library, a computer room and a music room.

  My class is big.

  I play chess, do puzzles or chat with friends at school.

  I love my school very much.

 • 1. I am Nga.
 • 2.My school is a big and nice school
 • 3.I am student at Kim Dong primary school
 • 4.My classroom is new
 • 5.I chat with friends at school
 • 6.I don’t love my school
 • II/ Look and read.Put a tick (X) or (V) in the box:

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • III/ Look at the picture.Write the word:

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • 1.
  sunny
 • 2.
  windy
 • 3.
  map
 • 4.
  ship
 • 5.
  bus
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 434
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm