Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3 có đáp án do VnDoc.com đăng tải với các dạng bài bám sát chương trình học, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập trước kì thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 sắp diễn ra tới đây.

 • Look and write. There is one example.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3
 • 1.
  teacher
 • 2.
  doctor
 • 3.
  driver
 • 4.
  nurse
 • 5.
  worker
 • Order the words. There is one example.

  Example: going / Vinpearl / visit / this / we / summer / to / are
  We are going to visit Vinpearl this summer.

 • 1. you / there / going / are / to / what / do ____________________________________?

  What are you going to do there?

 • 2. mountains / explore / to / caves / I’m / the / in / going ___________________________________________.

  I’m going to explore caves in the mountains.

 • 3. countryside / are / in / going / we / the / to / kites / fly ___________________________________________.

  We are going to fly kites in the countryside.

 • 4. cruise / to / you / take / are / boat / going / a ___________________________________________?

  Are you going to take a boat cruise?

 • 5. summer / are / this / you / holiday / where / going ___________________________________________?

  Where are you going this summer holiday?

 • Read and write YES or NO. There is one example

  Hi, my name is Quan. I wear different kinds of clothes for schooldays. On hot days at school, I often wear a cap, a T-shirt, a pair of shorts, a red scarf and a pair of sandals. On cold days, I usually wear a cap, a jacket over a jumper, a pair of trousers, a red scarf, a pair of socks and shoes. I like hot days because I can wear light clothes to school.

  0. Quan wears different kinds of clothes for schooldays.

  YES

 • 1. He wears wear a cap, a T-shirt, a pair of shorts on hot days.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 739
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm